"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-15

Umeårön möjliggör säkrare prognos vid bröstcancer

NYHET Forskare vid Umeå universitet visar att blodcellers telomerlängd hos nydiagnostiserade bröstcancerpatienter är kopplad till överlevnad. Bakom studien, som publiceras 15 maj i tidskriften Cancer Research, står en forskargrupp ledd av professor Göran Roos vid Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi.

Studien visar att telomerlängden i blodceller är kopplad till prognos vid bröstcancer. Blodcellerna hos cancerpatienterna i studien hade något längre telomerer än kontrollerna. Intressant är att inom tumörgruppen visade patienter med långa telomerer (= längre än medellängden för telomererna) signifikant sämre prognos än patienter med kortare telomerer. Denna skillnad i överlevnad sågs framförallt hos patienter med mer avancerad sjukdom, d.v.s de med stora tumörer och spridning till lokala lymfkörtlar. Speciellt viktigt är att blodcellernas telomerlängd visade sig utgöra en prognostisk markör som är oberoende av andra välkända prognostiska markörer (tumörstorlek, tumörspridning).

Denna nya biologiska markör verkar med andra ord kunna säga något mer om bröstcancerpatienters framtidsutsikter än vad tidigare kända prognosmarkörer kan. Kromosomernas ändpartier, telomererna, är viktiga för våra cellers genetiska stabilitet. I normala celler förkortas telomererna för varje celldelning medan cancerceller i regel har stabil telomerlängd. Denna stabilitet bidrar till att ge cancercellen evigt liv.

En cells telomerlängd bestäms av balansen mellan positiva och negativa faktorer, varav många är okända. Varför bröstcancerpatienter med längre telomerer i normala blodceller har sämre prognos än andra patienter är i nuläget oklart. Ett antal tänkbara förklaringar diskuteras i arbetet.

En sannolik hypotes är att telomerlängden hos patienterna är en spegling av hittills okända funktioner hos immunförsvaret. Preliminära opublicerade data från forskargruppen visar att denna biologiska markör kan ge prognostisk information även vid andra tumörsjukdomar. Detta gör det än viktigare att bättre förstå mekanismerna bakom de iakttagna skillnaderna i telomerlängd.

Studien är gjord i samarbete med kollegor vid onkologiska och medicinska klinikerna vid Norrlands universitetssjukhus och Malmö akademiska sjukhus. Undersökningen omfattar 265 patienter som lämnat blod direkt efter att bröstcancerdiagnosen fastställts och 446 kontroller.

För mer information, kontakta professor Göran Roos, Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi på telefon 090-785 18 01, mobiltelefon 070-630 86 92 eller e-post goran.roos@medbio.umu.se.

Bilder på Göran Roos finns att ladda ned på: www.umu.se/press/pressbilder/forskare/forskare-r-t/

Referens: Svenson U, Nordfjäll K, Stegmayr B, Manjer J, Nilsson P, Tavelin B, Henriksson R, Lenner P, Roos G. Breast cancer survival is associated with telomere length in peripheral blood cells. Cancer Research 2008, published May 15.

Redaktör: Bertil Born