"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-08-03

Umeåstudie ifrågasätter alternativ teori för hur MS uppkommer

NYHET Forskare vid Umeå universitet har genomfört en studie som tyder på att varken blodflödet eller flödet av ryggmärgsvätskan i hjärnan bidrar till utvecklingen av multipel skleros, MS. Resultaten går tvärt emot en mycket uppmärksammad och spridd italiensk teori.

Umeåforskarna är inte ensamma om att ifrågasätta den italienska forskargruppens resultat. Inte heller den studie som en tysk forskargrupp genomfört stödjer den italienska teorin om att blodflödet till och från hjärnan bidrar till utvecklingen av MS.

De två nya studierna ifrågasätter den vitt spridda hypotesen att venösa förträngningar, så kallad kronisk cerebro-spinal venös insufficiens (CCSVI), bidrar till utvecklingen av multipel skleros, MS. Studierna är de första negativa medicinska bevisen rörande denna hypotes.

Tidigare har en italiensk forskargrupp i en rad publikationer visat att avvikelser i det venösa avflödet (bakåtflöde, minskat flöde, ändrat flöde) alltid förekommer hos människor med MS, men aldrig hos de som inte har MS.

Rönen har fått ett kraftigt genomslag i utländsk media. Även svenska media har behandlat ämnet. På internet finns också flera webbsidor och diskussionsgrupper på temat.

Den italienska forskargruppen har också publicerat en studie där en grupp patienter med MS har genomgått kärlkirurgiska operationer med syfte att förbättra det venösa avflödet. Ett dödsfall efter sådana operationer har fått stor publicitet eftersom inga randomiserade kontrollerade studier av behandlingen finns och den bakomliggande teorin inte har undersökts av andra forskargrupper.

– Den italienska teorin är svår att acceptera av flera skäl. Det finns till exempel inga rapporter om ökad förekomst av MS hos patienter med sjukdomar som försämrar det venösa avflödet, som exempelvis efter tumöroperationer på halsen. I många år, innan magnetkamerateknik blev tillgänglig, utreddes också MS-patienter ofta med cerebral angiografi, så kallad färgskalle. En teknik som borde synliggöra den här sortens förändringar, säger Peter Sundström, överläkare vid neurologkliniken, Norrlands universitetssjukhus.

I tidskriften Annals of Neurology publicerades igår de svenska och tyska studierna som båda har undersökt den nya italienska teorin. Ingen av studierna visar resultat som stöder de italienska rönen.

Den tyska forskargruppen studerade det venösa blodflödet från hjärnan med ultraljud – samma metod som användes av den italienska forskargruppen. Studien visade inga minskade blodflöden hos MS-sjuka jämfört med friska kontrollpersoner.

Studien vid Umeå universitet är ett samarbete mellan Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för strålningsvetenskaper. Forskarna använde magnetkamera (phase contrast MRI, PC-MRI) för att mäta blodflöde från hjärnan. PC-MRI anses vara ett tillförlitligt sätt att mäta flöde i till exempel blodkärl. Studien fokuserade på flödet i inre halsvenen, vena jugularis interna. Även flödet av ryggmärgsvätska i hjärnan – som den italienska forskargruppen också hävdar är lägre vid MS – studerades.

I studien kunde inga skillnader noteras mellan människor med MS och friska kontrollpersoner avseende blodflöde till hjärnan eller blodflöde från hjärnan via inre halsvenen, vena jugularis interna, eller flöde av ryggmärgsvätska i hjärnan. Studien kan inte bekräfta den nya italienska teorin och resultaten stöder inte antagandet att operationer som förbättrar venöst avflöde från hjärnan kan användas som behandling av MS.

Referens:
“No cerebro-cervical venous congestion in patients with multiple sclerosis.” Florian Doepp, Friedemann Paul, José M. Valdueza, Klaus Schmierer, and Stephan J. Schreiber. Annals of Neurology; Published Online: August 2, 2010 (DOI:10.1002/ana.22085); Print issue: August 2010.http://www3.interscience.wiley.com/journal/123513536/abstract
“Venous and cerebrospinal fluid flow in multiple sclerosis – a case-control study.” Peter Sundström, Anders Wåhlin, Khalid Ambarki, Richard Birgander, Anders Eklund and Jan Malm. Annals of Neurology; Published Online: August 2, 2010 (DOI:10.1002/ana.22132); Print issue: August 2010.
http://www3.interscience.wiley.com/journal/123598309/abstract

Kontaktpersoner: Peter Sundström, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet
E-post: peter.sundstrom@neuro.umu.se Mobil: 073-324 07 75

Anders Wåhlin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet
E-post: Anders.wahlin@radfys.umu.se
Mobil: 070-253 74 26