"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-07

Umeåstudie kopplar ozon i luften till havandeskapsförgiftning

NYHET En stor studie från Umeå universitet visar att vart tjugonde fall av havandeskapsförgiftning kan kopplas till exponering för höjda nivåer av ozon under den tidiga graviditeten.

Studien, som nu publiceras i tidskriften BMJ Open, grundar sina slutsatser på nära 121 000 barn födda i Storstockholm mellan 1998 och 2006. Sammanlagt resulterade 4,4 % av dessa graviditeter i en för tidig födsel och 2,7 % i havandeskapsförgiftning (preeklampsi; en komplikation som kännetecknas av förhöjt blodtryck och protein, "äggvita" i urinen). Resultaten ansluter sig till en växande mängd belägg för samband mellan luftföroreningar och för tidig födsel samt komplikationer under graviditeten.

Forskarna fann ett samband mellan ozonhalterna under de första tre månaderna av graviditeten och för tidig födsel (före 37 veckor) liksom havandeskapsförgiftning. Analysen visade att risken för både för tidig födsel och havandeskapsförgiftning steg med 4 % för varje ökning av ozonhalten med 10 mikrogram/m3. Mammor med astma löpte 25 % högre risk att föda för tidigt och 10 % högre risk att få havandeskapsförgiftning än mammor utan detta tillstånd.

Ozon (03, en molekyl med tre syreatomer) har tidigare visat sig kunna framkalla akuta luftvägsproblem, bland annat astma. Den inflammation som ozon kan orsaka i luftvägarna får också följdeffekter och kan påverka blodet, cirkulationen och hjärtat. Inflammationen i lungorna kan även påverka moderkakan liksom hälsotillståndet hos blivande mammor med känsliga luftvägar (astma), som reagerar kraftigare på ozonet.

Med hänsyn till moderns ålder, tidigare födslar, utbildningsnivå, etnisk tillhörighet, astma, årstid och år uppskattar författarna att vart tjugonde fall (5 %) av havandeskapsförgiftning kan förklaras av ozonhalterna under tidig graviditet.
Författare till artikeln är David Olsson (bilden) och Bertil Forsberg vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, samt Ingrid Mogren, Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för obstetrik och gynekologi, samtliga vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna doktorand David Olsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, tel +090-785 34 79
e-post: david.olsson@envmed.umu.se

Referens

D Olsson, I Mogren, B Forsberg: Air pollution exposure in early pregnancy and adverse pregnancy outcomes: a register-based cohort study BMJ Open 2013
http://bmjopen.bmj.com/content/3/2/e001955.fulldoi: 10.1136/bmjopen-2012-001955

Redaktör: Karin Wikman