"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-17

UMF får VR-pengar för miljödatabojar

NYHET Snart kan kostsamma fartygsbaserade forsknings- och miljöövervakningsexpeditioner till viss del ersättas med permanenta sensorbojar som kontinuerligt mäter viktiga parametrar och skickar data till land. Vetenskapsrådet har beviljat medel för ett sådant system och Umeå marina forskningscentrum är en av aktörerna som får ta del av pengarna.

Sensorbojen mäter automatiskt flera parametrar och skickar sedan data till landAtt utföra expeditioner ombord på fartyg för att samla data för miljöövervakning och forskning kring tillståndet i havet är dyrt och resurskrävande. Därför har Umeå marina forskningscentrum (UMF) tillsammans med Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och SMHI ansökt om medel från Vetenskapsrådet för att utveckla en nationell infrastruktur för automatiska, kontinuerliga mätningar.

Tio miljödatabojar sätts ut

Igår tillkännagavs att ansökan, där Sven Lovén centrum står som huvudsökande, beviljats. Infrastrukturen består av tio miljödatabojar som kommer att sättas ut utefter den svenska kusten, varav två kommer att placeras i havsområdet utanför UMF.

Automatisk datagenerering

Miljödatabojarnas sensorer kommer att mäta till exempel temperatur, salthalt, syre, närsalter, pH och mängden planktonalger i vattnet. De data som genereras skickas till land och används sedan för forskning och miljöövervakning.

– Anslaget innebär en rejäl satsning på ny teknologi som ger bättre möjlighet att förstå hur biologiska och fysiska och kemiska processer i havet interagerar över tid. Genom att data görs allmänt tillgängliga kommer både den breda marina forskningsmiljön och de nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen att dra nytta av verksamheten. UMF har sedan tidigare deltagit i ett Vinnova-finansierat projekt, där erfarenhet har byggts upp kring sensorbojsystem, och den erfarenheten kommer nu väl till pass. UMF är väl skickat att ta på sig uppgiften som kräver tillgång till teknisk personal, båtar, laboratorier och lämpliga testfaciliteter, säger Ulf Båmstedt, föreståndare vid UMF och medsökande i projektet.

Det är i dagsläget oklart exakt hur stort anslaget från VR blir, men ansökan omfattar 26,1 miljoner kronor.

Vill du veta mer?

Kontakta Ulf Båmstedt på 090-786 79 88 eller ulf.bamstedt@emg.umu.se.

Redaktör: Andrea Gillgren