"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-06

Ungas nätanvändning kartläggs

NYHET Umeå universitet deltar i den största europeiska undersökningen av ungas nätanvändning någonsin.

Det blev nyligen klart att Sverige är ett av de länder som kommer att ingå i EU Kids Online II, ett forskningsprojekt finansierat av EU. Under de närmaste två åren kommer en kvantitativ studie med personliga intervjuer att genomföras med syftet att öka kunskapen om europeiska barns användning, risker och säkerhet på nätet. Det unika med studien är dels att man kommer att ställa samma frågor i alla ingående länder, dels att man ställer frågor till både barn och föräldrar.

I Sverige leds projektet av Cecilia von Feilitzen, Södertörns högskola, och Elza Dunkels, Umeå universitet. Det blev klart relativt sent att Sveriges skulle ingå i studien. Sverige var ett av de dyraste länderna när det gäller att genomföra studien varför det länge var tveksamt om de tilldelade forskningsmedlen skulle räcka till. De svenska projektmedlemmarna Cecilia von Feilitzen och Elza Dunkels är glada att projektledningen prioriterade Sveriges deltagande. – Sverige har länge haft en position som ett av de länder där internetanvändningen är utbredd och det ska bli intressant att se hur användning, risker och säkerhet på nätet ser ut i ett europeiskt perspektiv.
– På detta sätt får vi redan från början möjlighet att påverka hur frågorna utformas, vilket vi ser som en styrka i detta stora samarbetsprojekt.

De personliga intervjuerna kommer att genomföras av ett europeiskt undersökningsinstitut och forskarna i respektive land kommer att genomföra den vetenskapliga analysen. De första resultaten beräknas komma under våren 2010.

Projektet leds av professor Sonia Livingstone och doktor Leslie Haddon, London School of Economics, och omfattar drygt 20 av EU:s medlemsländer. Komplett lista finns på www.lse.ac.uk/collections/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II/Participating Projektet är en fortsättning på det avslutade EU Kids Online I – som samlade in kunskap från redan tidigare utförda studier om barn, unga och internet .
Projektet har knutit till sig en namnkunnig internationell expertpanel där bland andra professor David Finkelhor och professor Janis Wolak, Crimes against Children Research Center i New Hampshire, USA deltar. Alla experterna finns på www.lse.ac.uk/collections/EUKidsOnline/InternationalAdvisoryPanel.htm

Kontaktperson för EU Kids Online II i Sverige är Elza Dunkels, institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet. 090-786 6053, 070-2735323, elza.dunkels@educ.umu.se.

Redaktör: Olof Bergvall