"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-19

Unik fältstudie visar hur klimatförändringarna slår mot brandskadade skogar

NYHET Torråret 2018 drabbades Sverige av en mängd skogsbränder. Nu har ett forskarlag från Umeå universitet och Lunds universitet undersökt hur klimatförändringarna påverkar de skadade skogarnas utveckling och möjligheter att ta upp koldioxid.

De boreala skogarna är i princip ett och samma ekosystem som sträcker sig runt hela den norra hemisfären på jorden. Dessa skogar, som täcker majoriteten av Sveriges yta, spelar en viktig roll i det globala klimatsystemet genom att absorbera koldioxid från atmosfären. Ökande skogsbränder, som följer i klimatförändringarnas spår, hotar att undergräva denna ekosystemtjänst.

I efterspelet av skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 påbörjade ett forskarlag den mest omfattande fältkampanjen någonsin i boreala skogar för att studera hur bränderna påverkat 50 skogar spridda över hela landet – från Jokkmokk i norr till Växjö i söder.

– Många studier om skogsbränder har fokuserat på en enskild brand, ofta en ovanligt allvarlig sådan. Den metod som använts här kan därför ge en bättre överblick över den naturliga variationen i brändernas påverkan i boreala skogar, säger professor Daniel Metcalfe, Umeå universitet, som handledde doktorandprojektet.

Studien visar att klimatförändringarna kan försämra de brandskadade skogarnas förmåga att absorbera kol efter en brand.

– Många av de gamla träden finns kvar, men en del av deras viktiga funktioner misslyckas, säger Johan Eckdahl, naturgeograf vid Lunds universitet.

Studien, som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications Earth & Environment, visar att återväxten efter en brand påverkas av växternas samspel med känsliga jordmikrober. I takt med att klimatet förändras försämras denna växelverkan eftersom växters och mikrobers anpassningsförmåga ser olika ut.

– Under den globala uppvärmningen är växtarters migration en nödvändig process för att upprätthålla biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Om den inte håller jämna steg med klimatförändringarna hotas Sveriges boreala skogars förmåga att fungera som effektiva kolsänkor, säger Johan Eckdahl.

Den boreala regionen, även känd som taigan, fungerar som en enorm global kolreservoar. Forskning visar att den boreala regionen kan uppleva kraftigt minskad kapacitet för kollagring under det kommande århundradet på grund av klimatförändringar och förstärkt aktivitet av skogsbränder, vilket minskar dess traditionella roll som en absorberare av växthusgaser. En bättre förståelse för de boreala skogarnas reaktioner på yttre påverkan är avgörande för att förutsäga deras motståndskraft mot klimatförändringar och ökad frekvens av skogsbränder.

Om den vetenskapliga studien

Johan Eckdahl, Jeppe Kristensen och Daniel Metcalfe. Restricted plant diversity limits carbon recapture after wildfire in warming boreal forests. Nature Communications Earth & Environment, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-024-01333-7

För mer information, vänligen kontakta: