"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-25

Unik FN-utbildning börjar i Umeå

NYHET Måndagen den 25 maj börjar grundutbildningen för FN:s vapeninspektörer som ska arbeta med undersökningar av påstådd användning av kemiska och biologiska vapen. Utbildningen anordnas av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet som är ett centrum för studier av samhällets säkerhet och sårbarhet, särskilt gällande incidenter med kemiska, biologiska, radioaktiva och explosiva ämnen.

FN:s medlemsländer har under de senaste två åren nominerat omkring 200 ledande experter på biologiska och kemiska vapen till FN:s generalsekreterare. Dessa ska stå i ständig beredskap att undersöka misstänkta fall av användning av olika förbjudna vapen. Förutom experterna har medlemsländer även nominerat laboratorier och utbildningar för att stärka vapeninspektionernas effektivitet. FN har därefter valt CBRNE center och Umeå universitet för att anordna en grundkurs som ska innehålla unika praktiska övningar i fält.

-I Umeå har vi flera olika typer spetskompetens när det gäller samhällets skydd mot farliga ämnen vilken saknar motsvarighet i resten av Europa. Därför valdes vi som lämpliga att utbilda FN-experterna, vilket förstås är mycket prestigefullt, säger CBRNE-centrets föreståndare Dzenan Sahovic, fil.dr. i statsvetenskap
Utbildningen som finansieras av Utrikesdepartementet (UD) anordnas av CBRNE-centret i samarbete med Västerbottens läns landsting (VLL), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC). Vidare så deltar världsledande experter som instruktörer, från bland annat FN:s avdelning för nedrustningsfrågor (UNODA), Världshälsoorganisationen (WHO), Interpol, Folkebernadotteakademin (FBA) och Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW).

-Än så länge rör det sig om en grundkurs för den första gruppen på 20 nominerade experter. Vår ambition är att verksamheten ska växa över tid, dels genom att alla 200 vapeninspektörer genomgår grundkursen och dels genom att vi så småningom får förtroendet att anordna även fortsättningskurser, tillägger centrets föreståndare.

Europeiska CBRNE-centret är en centrumbildning vid Umeå universitet, som i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Västerbottens läns landsting (VLL), Fortifikationsverket (FortV) och Umeå kommun syftar att skapa ett Europaledande kompetenscenter inom CBRNE-relevant forskning, övning och utbildning vid Umeå universitet.

För ytterligare information, kontakta:
Dzenan Sahovic, föreståndare för Europeiska CBRNE-centret Telefon: 0707865774, 070343293
E-post: sahovic@cbrnecenter.eu

Redaktör: Karin Wikman