"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-02

Upplev arktiska dagar i Abisko

NYHET Under det arktiska året är Abisko en plats av särskilt intresse för Umeå universitet . Climate Impacts Research Centre (CIRC) med partners välkomnar till invigning av en forskningsstig för allmänheten och en forskningsbaserad lärplattform. Dessutom inbjuds pressen att uppleva arktisk klimatforskning på nära håll, en guidad tur på Nuolja forskningsstig och att avnjuta midnattssol.

Umeå universitet intar en ledande position inom arktisk forskning. Foto: Ive van Krunkelsven

Arktis är i fokus för Umeå universitet under året 2017. Området står inför stora förändringar när jorden värms upp, något som hotar hela planeten. Med sitt nordliga läge – och sin breda och rika forskning – intar Umeå universitet en ledande position inom den arktiska forskningen.

Climate Impacts Research Centre (CIRC) utgör en vetenskaplig plattform för forskning, undervisning och kommunikation och har en nyckelposition i Umeå universitets verksamhet i Arktis. Forskning och utbildning bedrivs på Abisko naturvetenskapliga station.

CIRC lanserar i juni två projekt som konkret involverar allmänheten och studenter i klimatforskningsprojekt och genom detta kan forskarna kommunicera hur klimatforskning går till.

Nuolja forskningsstig (Citizen science)

Vid starten av Kungsleden ligger fjället Nuolja. Foto: ANS

Naturen i Abisko har förändrats avsevärt under de 100 år som gått sedan Abisko naturvetenskapliga station och STF Turiststation etablerades. Temperaturen stiger, permafrosten tinar och trädgränsen flyttar uppför bergsluttningen. År 1917 utförde forskaren Thore C. E. Fries en treårig fältstudie på berget Nuolja för att förstå förhållandet mellan temperatur, snötäcke, höjd och distributionen av växter och deras fenologi. Fenologi handlar om hur naturen förändras över årstiderna.

Nu ska forskare vid CIRC, tillsammans med Abisko naturvetenskapliga station, Naturens kalender och Naturum Abisko, göra om denna studie för att se hur klimatförändringar har påverkat växtsamhällena i Arktis. Det finns här en unik möjlighet för allmänheten att delta i denna historiska studie som "medborgarforskare". Naturens kalender utvecklar en citizen science app som turister kan ladda ner och använda för att samla in uppgifter om växtfenologi längs med Nuoljas sluttning när de besöker Abisko nationalpark.

– Det viktigaste av allt är de personer som deltar i datainsamlingen kommer att lära sig mer om hur klimatforskning går till, säger Keith Larson, ledare av projektet och forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.  

Arktis lärplattform

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap förlägger fältkurser i Abisko. Foto: Gesche Blume Werry

Undervisningsverksamheten i Abisko erbjuder stora möjligheter för såväl studenter som forskare. De avancerade kurser som Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap erbjuder ger unga forskare lärarerfarenhet och den starka länken till forskning ger utmärkta möjligheter för rekrytering av doktorander. Framför allt innebär fältundervisningen i Abisko möjligheter för studenterna att få en god introduktion i dagens viktiga framtida utmaningar, så som klimatförändringar. I Abisko arbetar studenterna i pågående klimatforskningsprojekt och i en miljö där effekterna av ett varmare klimat är tydliga.

– Utvecklingen av en forskningsbaserad undervisningsplattform i Abisko kommer att ytterligare stärka våra arktiska undervisningsinsatser, säger Tom Korsman, prefekt på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Arktiska dagar i Abisko arrangeras av Umeå universitet i samarbete med Polarforskningssekretariatet/Abisko naturvetenskapliga station, Naturens kalender (SLU) och Naturum Abisko.

Läs mer om Nuolja forskningsstig i ett pressmeddelande från 27 april

Program för Arktiska dagar i Abisko 27–28 juni:

Abisko ligger 95 kilometer väster om Kiruna. Avståndet från Umeå är 690 kilometer. Avståndet från Stockholm är 1 330 kilometer. Abisko nås med tåg/buss eller med flyg till Kiruna och anslutande tåg/buss eller hyrbil. Övernattningsmöjligheter i Abisko finns.

Tisdag 27 juni

9.00–10.00       Introduktion av CIRC med partners i Naturum Abisko

10.00–10.15     Invigningstal av Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet

10.15–10.45     Kaffe

10:45–12.00     Presentation av citizen science app och guidad tur på Nuolja forskningsstig

12.00–13.30     Lunch till självkostnadspris på STF Abisko Turiststation

13.30-14.30      100 år av klimat- och miljöförändringar ur en renskötares perspektiv. Tomas Kuhmunen, Gabna sameby

14.30–17.00     Tid för foto och intervjuer

17.00–19.00     Populärvetenskapliga föredrag i Naturum Abisko

23.00–24.00     Midnattssol från Nuoljas topp. Turen arrangeras av STF

Onsdag 28 juni

9.30–11.00     Presentation av citizen science app och guidad tur på
                      Nuolja forskningsstig

11.00–12.00     Botanisk guidad tur. Turen arrangeras av STF
17.00–19.00     Populärvetenskapliga föredrag i Naturum Abisko

Till detaljerat program

För press:

Journalister hälsas välkomna att delta i invigningen av Nuolja forskningsstig och Arktis lärplattform i Abisko. Deltagande i introduktionen och den guidade turen på forskningsstigen måste föranmälas senast den 21 juni. För frågor och anmälan, kontakta kommunikatör Ingrid Söderbergh, ingrid.soderbergh@umu.se, 070-60 40 334

Om CIRC:

Climate Impacts Research Centre bedriver forskning och undervisning med fokus på klimateffekter på akvatiska och terrestra ekosystem i arktiska och alpina miljöer. Forskningen integrerar biogeokemi och ekologi med målet att öka förståelsen för nuvarande och framtida förhållanden. Verksamheten är baserad till Abisko naturvetenskapliga station, 20 mil norr om polcirkeln (68.35° N, 18.82° E).

https://www.arcticcirc.net/

För mer information, kontakta gärna:

Keith Larson, forskare på Climate Impacts Research Centre vid Umeå universitetTelefon: 0730-46 50 16
E-post: keith.larson@umu.se

Pressbilder för nedladdning

Redaktör: Ingrid Söderbergh