"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-14

Upprop för global hälsa i The Lancet

NYHET I en artikel i tidskriften The Lancet uppmanar bland andra Peter Byass, professor vid Umeå universitet, till ett världsomspännande engagemang för global hälsa. Utgångspunkten är Stockholmdeklarationen för global hälsa som ska bli en ledstjärna för fortsatt konkret arbete med att förbättra mänsklighetens hälsovillkor i en allt mer globaliserad värld.

Syftet med FN:s Millenniemål är att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten. Stockholmdeklarationen för global hälsa presenterar vad som måste göras för att Millenniemålen på hälsoområdet ska kunna vara uppfyllda när dagens ungdom står mitt i livet.

I deklarationen, som har sitt ursprung i ett projekt vid Umeå center för global hälsa vid Umeå universitet samt vid Svenska Läkaresällskapet, har man tagit fram framtida globala hälsomål ur ett svenskt perspektiv.

– Deklarationen är viktig eftersom den ger möjlighet att främja en rättvis global hälsa och stärka forskningen på området i ett globalt perspektiv. Förhoppningen är att deklarationen ska ge ett gensvar i hela världen så att fler länder tar ansvar för att förbättra hälsosituationen för världens unga, säger Peter Byass.

I projektgruppen ingår även bland andra Peter Friberg, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet, Richard Horton, chefredaktör för The Lancet, Robert Beaglehole, professor emeritus, The University of Auckland och Ruth Bonita, professor emeritus, The University of Auckland, Hannah Akuffo, biträdande professor, Karolinska Institutet, professor Stig Wall, Umeå universitet samt studentrepresentanter.

För mer information, kontakta gärna:

Peter Byass, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.Telefon: 076-787 30 07
E-post: peter.byass@umu.se

Klicka här för att komma till artikeln om The Stockholm Declaration on Global Health i The Lancet.

Läs mer om Stockholmdeklarationen för global hälsa genom att klicka här.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz