"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-03 Uppdaterad: 2024-05-02, 11:38

Upptäckt av ny mekanism som styr celldelning

NYHET Forskare vid Umeå universitet har upptäckt att hur ett speciellt proteinkomplex kallat Mediatorn flyttar sig utefter gener i DNA kan ha betydelse för hur celler delar sig. Upptäckten kan få betydelse för framtida forskning om behandling av vissa sjukdomar.

Text: Ola Nilsson

– Vi har fått fördjupad kunskap om hur celldelning kontrolleras, vilket är viktigt för att förstå orsakerna till olika sjukdomar som beror på felaktigheter i celldelning, till exempel olika tumörsjukdomar, säger Stefan Björklund, professor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet och huvudförfattare till studien.

I varje cell finns ett maskineri kallat ribosomen. Det använder DNA som mall för att producera proteiner, som är nödvändiga för i stort sett alla processer i cellen. Först måste dock cellerna göra en kopia av instruktionerna i form av mRNA genom en process som kallas transkription.

Det forskargruppen vid Umeå universitet upptäckt är hur Mediatorn. ett proteinkomplex i cellkärnan, kan binda till DNA och samverka med ett annat proteinkomplex, Lsm1-7, för att reglera produktionen av proteiner som bygger upp ribosomerna. Studien visar att när celler växer för tätt saktar celldelningen av. När detta sker flyttar mediatorn sig till slutet av generna där den samverkar med Lsm1-7. Detta har den dubbla effekten att det både bromsar avläsningen av generna och stör mognaden av mRNA. Det leder i sin tur till en minskad produktion av ribosomala proteiner och därmed en långsammare celldelning.

En möjlig inriktning av framtida forskning kan vara att studera om det går att styra mediatorns läge, för att hämma snabb celldelning, exempelvis i tumörer.

– Vi är fortfarande tidigt i forskningen på området, så det krävs fler studier innan vi kan säga att detta är en framkomlig väg, men det är en spännande möjlighet, säger Stefan Björklund.

Studien har genomförts i jästceller som fungerar som en bra modell när det gäller att förstå grundläggande mekanismer som fungerar på ett liknande sätt i mer komplexa system som djur- och växtceller.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nucleic Acids Research.

Om den vetenskapliga publiceringen

Growth-regulated co-occupancy of Mediator and Lsm3 at intronic ribosomal protein genes
Wael R Abdel-Fattah, Mattias Carlsson, Guo-Zhen Hu, Ajeet Singh, Alexander Vergara, Rameen Aslam, Hans Ronne, Stefan Björklund
https://doi.org/10.1093/nar/gkae266

Kontakt