"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-13

UPSC Berzelii Center för skogsbioteknik blir UPSC Centrum för skogsbioteknik

NYHET VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet har beslutat att fortsätta finansiering av verksamheten vid UPSC Berzelii Center för skogsbioteknik ytterligare fem år (2017-2021). UPSC Berzelii Center blir nu ett nytt VINNOVA kompetenscentrum och är ett av fem befintliga kompetenscentra i Sverige som får ta emot medel.

VINNOVA vill skapa aktiva nätverk mellan universitet, forskningsinstitut, företag och andra offentliga forskningsorganisationer med sina kompetenscentrumprogram. Fokus ligger på forskningsområden som främjar Sveriges konkurrenskraft på nationell och internationell nivå. I en riktad ansökningsomgång mot befintliga kompetenscentra har VINNOVA beslutat att bevilja sina mest framgångsrika centra en femårig fortsättning.

Umeå Plant Science Centre (UPSC) vid Umeå universitet är värd för nuvarande Berzelii Center för skogsbioteknik som finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och VINNOVA från 2007 till 2016. Forskargrupper från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet samarbetar med sju industriella partners med att utföra och överföra excellent grundforskning till tillämpningar inom den svenska skogsindustrin.

Centrets prestanda utvärderades nyligen tillsammans med 19 andra Berzelii och VINNEX Centra och befanns vara "exceptionell" bland dessa centra. I denna nya ansökningsomgång tävlade UPSC med dessa 19 och andra tidigare VINNOVA-centra och befanns vara en av fem Centra värda fortsatt stöd.

– Det är mycket goda nyheter för oss. Att vår ansökan blivit beviljad tillåter oss inte bara att fortsätta och utveckla vårt akademiska och industriella forskningsprojekt, men bekräftar också för oss att det vi gör, och hur vi gör det, är framgångsrikt, säger Ove Nilsson, föreståndare för det nuvarande UPSC Berzelii Center och det nya UPSC Centrum för skogsbioteknik.

VINNOVA motiverar beslutet att bevilja UPSC Centrum för Skogsbioteknik med "ett utmärkt program där de sökande lagt till många nya innovativa utvecklingsprojekt till ett redan högpresterande center". De framhåller särskilt de föreslagna verksamheterna för personalutveckling, internationella samarbeten och den industriella forskarskolan.

Myndigheten VINNOVA grundades i januari 2001 och lyder under Näringsdepartementet. VINNOVA delar varje år ut 2,7 miljarder kronor till olika projekt som syftar till att främja Sverige att bli "ett världsledande land inom forskning och innovation". Det nya kompetenscentrumprogrammet öppnades hösten 2015. Programmet är en uppföljning av tidigare VINNOVA kompetenscenterprogram, men kräver speciellt att befintliga forskningsprogram ska integreras i det nya centret.

Text: Anne Honsel

För mer information, kontakta gärna:

Ove Nilsson, professor UPSCTelefon: +46(0)90 786 8487
E-post: ove.nilsson@slu.se

Pressfoto för nedladdning. Foto: Stéphanie Robert

Redaktör: Ingrid Söderbergh