"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-15

Utlysning för mikroprojekt inom Social AI

NYHET TAIGA bjuder in forskare vid Umeå universitet att söka medel för små, korta projekt relaterade till TAIGA:s fokusområden

AI-system blir alltmer integrerade i samhället med allt från ett-till-ett-förhållande till att organisera samhället som helhet. Det finns därför ett växande behov av att utveckla en tvärvetenskaplig förståelse för när och hur AI-teknologi kan och bör ta hänsyn till sociala kontexter genom relevanta perspektiv från flera discipliner.

TAIGA:s fokusområde Social Artificial Intelligence (SAI) är inriktat på studier av SAI, från tekniska krav till framtida tillämpningsområden och social påverkan. SAI omfattar både människocentrerade, socialt medvetna AI-system som inkluderar sociala sammanhang i dess beslutsprocess (t.ex. känsloigenkänning, social påverkan) och system som försöker efterlikna egenskaper hos mänskligt socialt beteende och mänskliga samhällen (t.ex. virtuella karaktärer, sociala simuleringar).

Som en del av fokusområdets verksamhet inbjuder vi forskare vid Umeå universitet att ansöka om finansiering för små, korta projekt som är relaterade till fokusområdets intresseområden. Viktiga kriterier är följande:

  • Utveckling och/eller utnyttjande av SAI-teknik;
  • Transdisciplinär (i projektprocessen och/eller påverkan)
  • Kapacitetsbyggande för Umeå universitet (vetenskaplig, utbildningsmässig och/eller utåtriktad potential)
  • Produktion av konkreta resultat
  • Genomförbarhet

Önskat startdatum för projektet är hösten 2023.

Total tillgänglig finansiering uppgår till 100.000 SEK (inklusive overhead), vilket kan komma att delas upp på fler än ett projekt. Ange därför i ansökan både önskad budget och en minimibudget för mikroprojektet. Medlen kan användas för att täcka forskningstid, utrustning, resor och gästföreläsare.

För att ansöka, vänligen skicka det bifogade dokumentet till fokusområdeskoordinatorn, Loïs Vanhée (lois.vanhee@umu.se) senast den 1 oktober 2023.