"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-15

Utomhusarbetare löper störst risk att dö av hetta

NYHET En epidemiologisk studie har undersökt hälsoeffekterna av extrema temperaturtoppar i 22 byar i Pune, västra Indien. Studien, som ingår i en doktorsavhandling vid Umeå universitet, visar att människor i arbetsför ålder löper större risk att dö på grund av höga temperaturer än andra grupper. Under värmeböljor är dödligheten från icke smittsamma sjukdomar såsom astma och kardiovaskulär sjukdom högre än i vanliga fall.

– Tidigare forskning har visat att äldre personer är den mest riskutsatta gruppen vid höga temperaturer. Men mina studier visar att det är den arbetsföra befolkningen, speciellt lågutbildade personer och jordbrukare, som drabbas mest av de höga sommartemperaturerna, säger Vijendra Ingole, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, och författare av avhandlingen.

I maj 2015 drabbades de indiska delstaterna Andhra Pradesh och Telangana av värmeböljor som dödade över 2 500 människor. Många av dem som dog var jordbrukare och andra som sysslade med fysiskt arbete utomhus, ofta under den varmaste tiden på dygnet. I maj 2016 uppmätte indiska meteorologiska myndigheten en rekordtemperatur på 51 grader.

I en kontext av globala klimatförändringar är det viktigt att vi utvecklar adaptiva strategier för att möta denna folkhälsoutmaning i Indien och på andra ställen.

Vijendra Ingoles forskningresultat ger starka belägg för att den indiska landsbygdsbefolkningen i arbetsför ålder är speciellt riskutsatt vid extremt höga temperaturer. Förutom att bidra till att öka den generella kunskapen om de hälsohot som klimatförändringen för med sig presenterar Vijendra Ingole i sin forskning en uppsättning adaptiva strategier.

Bild på Vijendra Ingole
Vijendra Ingole är från Pune i västra Indien. Han är doktorand vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, vid Umeå universitet.  Vijendra har en utbildningsbakgrund inom miljövetenskap, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys från Savitribai Phule Pune University. Han är också verksam vid Vadu Rural Health Peogram vid KEM Hospital Research Centre i Pune, Indien.

– Värmeböljornas hälsoskadliga effekter på den rurala befolkningen går att förhindras med hjälp av effektiv riskkommunikation som ökar kunskapen och främjar adaptivt beteende. I en kontext av globala klimatförändringar är det viktigt att vi utvecklar adaptiva strategier för att möta denna folkhälsoutmaning i Indien och på andra ställen, säger Vijendra Ingole.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:

På onsdag den 21 september försvarar Vijendra Ingole, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: För varmt! En epidemiologisk undersökning av väderrelaterad dödlighet på den indiska landsbygden. (Engelsk titel: Too Hot! - An epidemiological Investigation of Weather-related Mortality in Rural India.) Fakultetsopponent: Professor Patrick Kinney, Environmental Health Sciences, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York, USA. Huvudhandledare: Professor Barbara Schumann.
Disputationen äger rum kl. 9.00 Sal 135, Byggnad X (tidigare 9A), första våningen, Norrlands universitetssjukhus (NUS).

För mer information, vänligen kontakta:

Vijendra Ingole, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
072-7196 549; vijendra.ingole@gmail.com

Redaktör: Daniel Harju