"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-10

Utvecklad primärvård förbättrar folkhälsa i utsatta länder

NYHET Trots många svåra utmaningar har man genom en ny primärvårdsstrategi i Bogotá, Colombia, lyckats förbättra olika vårdkvaliteten och barnhälsan, samtidigt som man har minskat klyftorna när det gäller hälsa i olika befolkningsgrupper. Det visar den avhandling som Paola Andrea Mosquera försvarar vid Umeå universitet, den 11 april.

Samtidigt som Colombia är ett av de mest socioekonomiskt utvecklade länderna i Latinamerika, är det också ett av de länder som har de största klyftorna när det gäller socioekonomisk status och hälsa i befolkningen.

I Colombias huvudstad, Bogotá, har man länge haft stora problem med fattigdom, sociala orättvisor och brist på hälso- och sjukvård. 2004 bestämde sig därför den politiska ledningen i Bogotá att implementera en primärvårdsstrategi för att förbättra livskvaliteten, nivån när det gäller folkhälsa och att minska hälsomässiga klyftor i befolkningen.

En utvärdering av primärvårdsstrategin, som Paola Andrea Mosquera, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har genomfört, visar att strategin har varit effektiv på flera olika sätt. Detta trots att förutsättningarna att införa nödvändiga förändringar i primärvården motarbetades från politiskt håll och av det rådande marknadsekonomiska systemet inom vården.

Paola Andrea Mosquera visar i sin avhandling att som följd av den aktuella primärvårdsstrategin, förbättrades kvaliteten på första linjens vårdinrättningar, motsvarande vårdcentraler i Sverige. Dödligheten för barn under fem år minskade med 13,8 procent, spädbarnsdödligheten orsakad av lunginflammation minskade med 37,5 procent, och samtidigt ökade vaccinationstäckningen när det gäller sjukdomarna difteri, påssjuka och stelkramp med 4,9 procent.

Paola Andrea Mosquera konstaterar även att den nya primärvårdsstrategin minskade klyftorna när det gäller hälsa i Bogotá. I de socioekonomiskt mest utsatta områdena minskade de sociala klyftorna i dödlighet bland barn under fem år med 24 procent, och klyftorna i spädbarnsdödligheten med 19 procent, jämfört med innan den nya primärvårdsstrategin infördes. Klyftorna i svält och undernäring minskade med 7 procent, medan vaccinationstäckningen för de aktuella sjukdomarna ökade med 20 procent.

– Avhandlingen visar betydelsen av den här typen av primärvårdsprogram när det gäller att påverka folkhälsan. Åtgärdsprogram i primärvården kan vara effektiva i socioekonomiskt utsatta länder över hela världen. Länder som bestämmer sig för att förbättra människors hälsa och minska hälsoklyftorna har goda möjligheter att uppnå sina mål om detta prioriteras, säger Paola Andrea Mosquera.

Paola Andrea Mosquera kommer från Bogotá, Colombia är ursprungligen psykolog med examina i epidemiologi och socialpolitik, och doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Hon kan nås på:Telefon: 070-666 17 37
E-post: paolamosquera@gmail.com

Foto: Paola Andrea Mosquera.

Fredagen den 11 april försvarar Paola Andrea Mosquera, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Utvärdering av en primärvårdsstrategi implementerat i ett marknadsorienterat hälsosystem: en studie från Bogotá, Colombia. (Engelsk titel: Evaulation of a primary health care strategy implemented in a market-oriented health system: the case of Bogota, Colombia).Opponent: Pol de Vos, senior lectuerer, Institute of Tropical Medicine, Belgien.
Huvudhandledare: Miguel San Sebastian.

Disputationen äger rum kl. 13.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Rum 135, familjemedicin, entre X5, byggnad 9A.

Avhandlingen är publicerad digitalt

Redaktör: Mattias Grundström Mitz