"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-09-19

Utvecklar molekyler som avväpnar Listeria- och Klamydiabakterier

NYHET Antibiotikaresistens hos bakterier är i dag ett stort problem över hela världen och nya läkemedel behövs. Martina Kulén har i sitt avhandlingsarbete bidragit till utvecklingen av nya typer av antibiotika, antivirulens-läkemedel, som inte dödar bakterier utan endast avväpnar dem.

Antibiotika används inte endast för att direkt bota sjukdomar orsakade av bakterier utan är även livsnödvändigt vid operationer, neonatalvård och cancerbehandlingar för att förhindra eventuell bakterieinfektion. Dock är över- och felanvändning av antibiotika stor i dag vilket har lett till att resistensutvecklingen hos bakterier har ökat och sker i en mycket snabbare takt än tidigare. Konsekvenserna av att inte ha effektiva antibiotikaläkemedel är stora och år 2050 beräknas fler än tio miljoner människor per år avlida till följd av resistenta sjukdomar.

Antivirulens-läkemedel avväpnar bakterien till skillnad från traditionell antibiotika som verkar genom att döda eller stoppa bakteriers tillväxt. Kemisten Martina Kulén har i sin avhandling forskat om att hitta antivirulens-läkemedel mot två olika bakterier, Listeria monocytogenes och Chlamydia trachomatis. I sin forskning har hon utvecklat molekyler – aktiva ämnet i läkemedel – som kallas 2-pyridoner.

– Inom listeriaprojektet har jag designat dessa 2-pyridoner till att hämma bakteriens sjukdomsframkallande förmåga genom att stänga bakteriens av/på-knapp som aktiverar detta. Inom klamydiaprojektet har jag tillverkat mycket effektiva 2-pyridoner som gör klamydiabakterierna infektionssterila.

Några av sätten som forskare kan avväpna bakterierna på är genom att klippa av bakteriernas hår (som bakterierna använder sig av för att sätta sig fast på människoceller) eller genom att hindra bakterierna från att aktivera sin sjukdomsframkallande förmåga, virulens.

– Vi hindrar alltså bakterierna från att kunna sprida sjukdomen i kroppen, men bakterierna kommer fortfarande att leva. Kroppens egna immunsystem kan då gå in och rensa bort de avväpnade bakterierna. På så sätt hoppas vi på att minska risken för resistensutveckling hos bakterien.

Martina Kulén är uppväxt på Västkusten och tog sin masterexamen i kemi vid Göteborgs universitet 2013. Sedan flyttade hon till Umeå och började doktorera inom organisk kemi vid Umeå universitet.

Läs hela avhandlingen digitalt

Pressbild. Foto: Ingrid Söderbergh

Text: Ingrid Söderbergh

Om disputationen:

Fredagen den 21 september försvarar Martina Kulén, Kemiska institutionen vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln New alternatives to combat Listeria monocytogenes and Chlamydia trachomatis. Design, synthesis, and evaluation of substituted ring-fused 2-pyridones as anti-virulent agents. Svensk titel: Design, syntes och utvärdering av substituerade ringsammansatta 2-pyridoner med biologisk aktivitet mot Listeria monocytogenes och Chlamydia trachomatis.

Disputationen äger rum klockan 09:00 i KB.E3.03 (Stora hörsalen), KBC-huset, Umeå universitet.

Fakultetsopponent: Professor Morten B. Strøm, Department of Pharmacy, University of Tromsø, Tromsø, Norge