"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-25

Världsledande folkhälsovetare inviger forskarskola och föreläser i Umeå

NYHET Robert Beaglehole och Ruth Bonita, världsledande WHO-engagerade folkhälsovetare från Nya Zeeland, besöker Umeå universitet 27 februari för att hålla en öppen föreläsning och tillsammans med medicinska fakultetens dekanus Bengt Järvholm inviga en ny rådsfinansierad forskarskola i global hälsa. Medierna är hjärtligt välkomna, både till detta och till den efterföljande mingellunchen.

Programmet för evenemanget:

10.00 Invigning av ny forskarskola vid Umeå International School of Public Health (UISPH). Dekanus Bengt Järvholm, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap Stig Wall m. fl. Därefter föreläsning av Robert Beaglehole och Ruth Bonita: Global Public Health: The Challenges Ahead

Platsen är föreläsningssal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus. Föreläsningen beräknas vara slut ca 11.45. Därefter promenad till en mingellunch i Epidemiologi och folkhälsovetenskaps lokaler i äldsta delen av Norrlands universitetssjukhus.

Representanter för medierna är välkomna både till evenemanget på nio trappor och till lunchen.

Mer information om den av Vetenskapsrådet finansierade forskarskolan i folkhälsovetenskap finns att läsa här: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2820

För mer information, kontakta:

Professor Stig Wall, telefon 090-785 12 09, stig.wall@epiph.umu.se

Professor Bengt Järvholm, dekanus vid medicinska fakulteten, på telefon 090-785 22 41, mobil 070-619 22 41 eller e-post bengt.jarvholm@envmed.umu.se

Robert Beaglehole – kort biografi:

Robert Beaglehole utbildades i medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap i Nya Zeeland, England och USA innan han blev läkare med inriktning mot folkhälsa. 1988–1999 var han professor i samhällsmedicin vid University of Auckland, Nya Zeeland.

Sedan 2000 står han på WHO:s lönelista och mellan 2004 och 2007 var han chef för avdelningen för bekämpande av kroniska sjukdomar och främjande av hälsa. Han utvecklade en integrerad och stegvis metod för förebyggande och kontroll av kroniska sjukdomar och ledde utvecklingen av Bangkoks stiftelse för främjande av hälsa i en globaliserad värld.

Han lämnade WHO i februari 2007, då han nått WHO:s pensioneringsålder, och bor nu på Nya Zeeland. Han är nu en av ledarna för den oberoende mathygienkonsulten och kvalitetssäkringsföretaget Public Health Consultants och professor emeritus vid University of Auckland. Under det senaste året har han koordinerat en serie på fem skrifter om kroniska sjukdomar för The Lancet. Dessa publicerades på internet 4 december 2007. Dessa skrifter förbättrade väsentligt evidensen för att det lönar sig att förebygga och kontrollera kroniska sjukdomar. Detaljer om detta kan läsas på www.lancet.com

Han har varit medredaktör för femte upplagan av Oxford Textbook of Public Health, som utkommer i slutet av 2008 och tillsammans med hustrun Ruth Bonita andra upplagan av Global Public Health från Oxford University Press, som utkommer i slutet av 2008. Professor Beaglehole är internationell rådgivare för Centre for Global Health Research vid Umeå universitet från och med 2008.

Ruth Bonita – kort biografi:

Ruth Bonita är professor emeritus vid University of Auckland, Nya Zeeland och en av ledarna (tillsammans med Robert Beaglehole) för International Public Health Consultants Limited (i-PHC), ett Nya Zeeland-baserat företag som hanterar hälsopolitik i Nya Zeeland, Still havsregionen och globalt. Intresset för förebyggande åtgärder, behandling och övervakning av hjärt-kärlsjukdom väcktes genom hennes forskning om epidemiologi och hantering av stroke som hon ägnat sig åt i nästan tre decennier.

Mellan 1999 och 2004 var hon chef för avdelningen för övervakning i klustret av icke smittsamma sjukdomar vid WHO, Geneve. Under 2005 var hon chef för arbetet med evidens för information och policyskapande hos den biträdande generalsekreteraren.

Under hennes ämbetstid vid WHO var hon inblandad i kartläggningen av de tilltagande epidemierna av stroke och andra kroniska sjukdomar, och de huvudsakliga riskfaktorerna som föregår dem. Hon skapade och ledde utvecklingen av ett förenklat övervakningssystem, WHO STEPwise, ett tillvägagångssätt lämpligt för insamling av standardiserade data i låg- och medelinkomstländer där bristerna i information för policyskapande är störst.

Hon är tillsammans med Robert Beaglehole författare av andra upplagan av boken Global Public Health som beräknas utkomma på Oxford University Press mot slutet av 2008, och medförfattare till tredje upplagan av Basic Epidemiology som gavs ut av WHO 2008.

Hon är även medlem av den rådgivande kommittén för det starka forskningsområdet ”Befolkningen – åldrande och livsvillkor” vid Umeå universitet, där hon sedan 1996 är hedersdoktor i medicin.

Redaktör: Bertil Born