"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-31

Världsunik forskningsstudie lanseras i Umeå

NYHET Idag lanseras Sveriges största forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor. Genom det nationella projektet SCAPIS ska världens största kunskapsbank byggas upp för framtida forskning kring individuella faktorer för hjärt- och lungsjukdom. SCAPIS, som görs vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus samt i fem andra universitetsorter, finansieras i huvudsak av Hjärt-Lungfonden.

Bildtext: Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden, Anders Sylvan, landstingsdirektör och Diana Berggren, dekan vid medicinska fakulteten, Umeå universitet, illustrerade samarbetet med en fläta. Foto: Sally Carlsson Cloodt.

Målet med SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) är att det i framtiden ska räcka med ett blodprov för att se vem som riskerar att drabbas. Totalt kommer 30 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 50–64 år att bjudas in. Av dem är 2 500 från Umeå med kranskommuner.

– SCAPIS blir en världsunik kunskapsbank som kan leda till verkligt avgörande genombrott, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
– Syftet är att kunna sätta in individanpassad behandling innan hjärt-lungsjukdom uppstår, så att fler kan leva och vara friska längre.

De som bjuds in att delta i SCAPIS får en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor med hjälp av den senaste tekniken, bland annat skiktröntgen. De får även svar på sina värden när det gäller bland annat blodsocker, blodfetter, blodtryck och aktivitetsmätning. Skulle något fel upptäckas vid undersökningarna får personen hjälp till rätt vård.

Umeå är unikt inom SCAPIS eftersom det redan finns mycket data om hälsoläget i befolkningen genom Västerbottens hälsoundersökning och MONICA-projektet, som pågått i Norr- och Västerbotten i 30 år.

Anders Blomberg (Foto: Mattias Pettersson)

– Detta ger oss fantastiska möjligheter att identifiera nya samband mellan potentiella markörer för sjukdom i tidigare insamlade blodprov och aktuella fynd på hjärt-lungsjukdom i SCAPIS-studien, säger Anders Blomberg, som är ansvarig forskare, överläkare och professor i lungmedicin vid Norrlands universitetssjukhus.

SCAPIS finansieras också genom betydande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet samt de deltagande universitetssjukhusen och universiteten.

Läs mer om SCAPIS i Umeå:

www.scapis.se/umea

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne KlofstenKommunikationsansvarig SCAPIS072-078 33 28
susanne.klofsten@hjart-lungfonden.se

Anders BlombergAnsvarig forskare SCAPIS Umeå,Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet090-785 22 34, 070-563 36 63
anders.blomberg@umu.se

Kristin AhlmProjektkoordinator SCAPIS Umeå,  Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet072-542 05 29
kristin.ahlm@vll.se

Redaktör: Daniel Harju