"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-30

Varmare klimat kan ge Europa denguefeber

NYHET Stora delar av Europa kan drabbas av den fruktade sjukdomen denguefeber om inte klimatförändringarna dämpas. Det visar Jing Helmersson i en ny avhandling vid Umeå universitet. Det är den mygga som kan överföra sjukdomen som behöver viss temperatur och luftfuktighet för att spridas.

– Eftersom vi inte kan stoppa resor mellan kontinenterna, är det enda säkra sättet att hindra spridningen av denguefeber att hejda utbredningen av de myggor som kan bära på viruset. Då är klimatet en nyckelfaktor, säger Jing Helmersson.

I arbetet med sin doktorsavhandling har Jing Helmersson utvecklat två matematiska modeller för att beräkna denguemyggornas och dengueepidemins potential för spridning globalt, med fokus på Europa. Det handlar dels om myggornas förmåga att överföra dengueviruset baserat på temperaturen, dels om myggornas populationstäthet i förhållande till klimatet.

Den mygga som har störst förmåga att överföra dengueviruset heter Aedes aegypti. För att en myggpopulation i ett område ska bli smittbärare måste viruset dock först komma dit. Det är där våra resor över världen kommer in i bilden. Risken för att människor ovetande ska föra smittan vidare hänger delvis samman med att dengue, som för somliga är dödlig, hos flertalet andra inte ger några symtom alls. För att smittan ska kunna spridas krävs dock en kombination av virus, rätt sorts myggor, rätt årstid samt rätt temperatur och regnförhållanden. Det är en kombination av förutsättningar som förändras med klimatet.

Redan idag är en annan möjlig denguemygga, Aedes albopictus, etablerad i Medelhavsregionen, medan den främsta denguemyggan, Aedes aegyptis, är på gränsen till att kunna invadera de allra sydligaste delarna av Europa. Jing Helmersson visar i sin avhandling att om klimatförändringarna hålls inom Parisavtalets ram på maximalt två graders uppvärmning, kommer Aedes aegyptis-myggorna bara att ha förutsättningar att sprida sig i små södra delar av Spanien, Portugal, Italien och Grekland. Om den globala uppvärmningen däremot blir större, sker en dramatisk utvidgning, så att delar av södra och mellersta Europa riskerar att få de denna typ av myggor och dengueviruset. Det gäller stora delar av Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Grekland och Balkan. 

– Detta understryker vikten av att vi klarar att hålla uppvärmningen Jing Helmerssoninom tvågradersmålet. Att hejda denguespridningen går därför hand i hand med att hejda utsläppen av koldioxid, säger Jing Helmersson.

Denguefeber är enligt världshälsoorganisationen WHO världens allvarligaste myggburna virussjukdom. Sjukdomen är än så länge begränsad till vissa tropiska och subtropiska i Afrika, Asien och Latinamerika. Endast två lokala utbrott är hittills kända i Europa, i Aten 1927 och på Madeira 2012. Ännu finns inget effektivt vaccin mot dengue som kan användas i icke-infekterade områden.

Jing Helmersson har sedan tidigare en doktorsexamen i fysik från University of Michigan.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Jing Helmersson (engelsktalande)Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetTelefon: 070- 239 39 83
E-post: jing.helmersson@umu.se

Ladda ned pressbild på Jing Helmersson

Om disputationen

Jing Helmersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar fredag 2 februari sin avhandling med titeln: Klimatförändring, Dengue och Aedes Myggor - Tidigare trender och framtida scenarier (Engelsk titel: Climate Change, Dengue and Aedes mosquitoes. Past Trends and Future Scenarios). Fakultetsopponent: Richard Paul, Functional Genetics of Infections Diseases Unit, Institut Pasteur, Paris. Huvudhandledare: Joacim Rocklöv. Plats: Norrlands universitetssjukhus, Tandläkarhögskolan, hörsal D. Tid: Kl. 09.00-12.00.

Foto mygga: Mostphotos
Foto porträtt: Lena Mustonen

Redaktör: Ola Nilsson