"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-29

Varningssystem förutser utbrott av denguefeber

NYHET Med hjälp av ett varningssystem där man kontinuerligt mäter nederbörd och lufttemperatur, är det möjligt att förutse utbrott av denguefeber, upp till 16 veckor i förväg. Det skriver Yien Ling Hii i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 3 maj.

Denguefeber är en infektionssjukdom som orsakas av virus och smittar via myggor. Symtomen är snabbt insättande hög feber, muskelvärk, ledvärk, hudutslag och huvudvärk. En infekterad person blir normalt frisk inom några veckor, men en liten andel av de som drabbas kan drabbas av livshotande komplikationer, som plasmaläckage, blödningar, samt organsvikt av olika slag.

I dag finns inga läkemedel för att behandla denguefeber och det saknas även vacciner för att förebygga sjukdomen. Därför är den effektivaste metoden just nu att kontrollera förekomsten av myggor.

Denguefeber finns i dag i mer än 100 länder i tropiska och subtropiska områden, där man har ett varmt och fuktigt klimat. Men de senaste åren har sjukdomen också blivit ett problem i södra Europa, sedan det har visat sig att det finns myggarter som kan sprida sjukdomen i regionen. Den europeiska smittskyddsmyndigheten European Centre for Disease Prevention and Control, rapporterade om över 2 000 fall av denguefeber på Madeira under det utbrott i 2012. Under 2010 rapporterades även om sjukdomsfall i Frankrike och i Kroatien.

Lufttemperaturen och nederbörden har en direkt inverkan på myggornas biologiska utveckling. Höga temperaturer kan påskynda en del utvecklingsstadier och öka spridningen av denguefeber, medan rikliga regn skapar fler möjligheter för mygglarverna att utvecklas.

Yien Ling Hii, doktorand vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, har i sin avhandling bland annat visat att risken för denguefeber ökar inom tre till fyra månader efter en period med stigande temperaturer och ökade regnmängder. Hon har därför utvecklat en statistisk prognosmodell för att bedöma risken för utbrott av denguefeber i Singapore under motsvarande perioder. Syftet är att ge en tidig varning om att utveckling av mygglarver sannolikt är förestående och därmed också ge samhället tillräckligt lång tid att reagera och sätta in förebyggande insatser.

Enligt de studier Yien Ling Hii har utfört har prognosmodellen visat sig vara så effektiv att det är fullt möjligt att förutse utbrott av denguefeber, med en felmarginal på ungefär 20 procent.

– En tidig varning för epidemier av dengue kan hjälpa lokala myndigheter och samhället i övrigt att tidigt sätta in förebyggande åtgärder, som att försämra förutsättningarna för myggornas reproduktion. Det kan i sin tur göra att man förmildrar och i bästa fall förhindrar utbrott av denguefeber, säger Yien Ling Hii.

Yien Ling Hii är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Hon talar engelska och kan nås på:
Telefon: 090-785 33 48, 073-692 13 45
E-post: yienling.hii@umu.se

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se länk:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-68040

Fredagen den 3 maj försvarar Yien Ling Hii, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin sin avhandling med den svenska titeln Klimat och denguefeber: Tidig varning om denguefeber baserad på temperatur och regnmängd. (Engelsk titel: Climate and dengue fever: Early warning based on temperature and rainfall). Disputationen äger rum kl. 13.00 vid NUS - Norrlands universitetssjukhus, Sal 135, enheten för allmänmedicin. Opponent: Professor Sven Britton, Karolinska institutet.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz