"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-18

Växtforskare, miljöforskare och kemilärare blir nya hedersdoktorer

NYHET Växtforskaren Mark Stitt, miljöforskarna Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell samt kemiläraren DanOlof Andersson har utsetts till nya hedersdoktorer av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Promoveringen äger rum den 18 oktober.

Professor Mark Stitt är en världsledande auktoritet inom växtforskning. Hans över 200 vetenskapliga uppsatser från de senaste 20 åren är citerade mer än 12 000 gånger. Sedan år 2000 är han föreståndare och vetenskaplig medlem vid Max Planck institutet för molekylär växtfysiologi i Golm, Tyskland. Han har särskilt intresserat sig för hur växter anpassar sig till en förändrad omgivning till exempel vid näringsbrist och temperaturvariationer. Mark Stitt har bidragit med engagemang och expertis för att utveckla den framgångsrika forskningen vid Umeå Plant Science Centre.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Mark Stitt: Telefon: 0331 567 8100/2
E-post: mstitt@mpimp-golm.mpg.de

Hedersdoktor blir även DanOlof Andersson, numera pensionär, tidigare gymnasielärare i kemi på Balderskolan i Skellefteå under åren 1964-1986. Han har genom sitt entusiastiska sätt att undervisa väckt intresset för kemi hos eleverna på Balderskolan. Hans bakgrund som civilingenjör i kemi och de erfarenheter han burit med sig från pappersindustrin har gjort att han på ett utomordentligt sätt lyckats kombinera teoretisk och praktisk undervisning. Tack vare sina breda och djupa kunskaper i ämnet och sin förmåga att lära ut har han levererat en mängd duktiga kemister till Umeå universitet och resten av landet. För mer information eller intervju, kontakta gärna DanOlof Andersson: Telefon: 018-23 70 03 

E-post: 018.237003@telia.com

De självlärda forskarna Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell har tillsammans gjort en enastående och livslång insats för den biologiska mångfalden bland bottenlevande djur, såsom sländor, snäckor, iglar och kräftor. I en egenutvecklad databas har de kategoriserat över 22 000 prover från svenska sjöar och vattendrag och på sätt bland annat kunnat följa försurningens och kalkningens effekter på djurlivet. Dessutom har de tagit fram bestämningsnycklar för att kunna artbestämma svåridentifierade organismgrupper. Med hjälp av föredrag och skrifter har de bidragit till att myndigheter har avsatt stora belopp för att restaurera skadade och skydda orörda vatten. Paret har samarbetat med forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Redaktör: Karin Wikman