"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-31

Vetenskapsrådet uppdaterar sina riktlinjer för öppen publicering

NYHET Vetenskapsrådet har uppdaterade riktlinjer för forskningsmedel från och med oktober 2022. I de nya riktlinjerna omfattas alla publikationstyper av omedelbar öppen tillgång.

Text: Saga Nylund

Nu finns det nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för forskning finansierad av Vetenskapsrådet. Riktlinjerna gäller alla vetenskapliga publikationer som fullständigt eller delvis är resultatet av forskning som beviljats medel av Vetenskapsrådet från och med oktober 2022.

Detta gäller för dig som har beviljats forskningsbidrag från Vetenskapsrådet från och med oktober 2022:

  • Samtliga publikationstyper (inklusive böcker och bokkapitel) omfattas av kravet på öppen tillgång.
  • Publicering med öppen tillgång ska ske omedelbart, alltså utan fördröjningar (embargo).
  • Licensen CC BY (Creative Commons erkännande) ska användas.

För mer information om riktlinjerna, se Vetenskapsrådets webbplats:

Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (Vetenskapsrådet)

Publicera med öppen tillgång (Vetenskapsrådet)