"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-23

Vinner pris för att rädda datacenter från att gå ner

NYHET Datacenter får inte krascha och gå ner. Att bygga in riskhantering är därför en viktig åtgärd. Forskare vid Datavetenskap har nu vunnit pris för en artikel om hur överbokning av datacenter kan hanteras så att inga applikationer kraschar.

Det är Umeåforskarna Luis Tomas, Cristian Klein, Johan Tordsson och Francisco Hernandez-Rodriguez vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, som tagit fram ny teknik för att hantera risker för överbokning av resurser vid datacenter. Deras artikel The straw that broke the camel’s back: safe cloud overbooking with application brownout utsågs nyligen till Best Paper vid en stor internationell konferens om molnforskning.

Möjligt att överboka

Luis Tomas och Johan Tordsson har arbetat i snart två år med överbokning, det vill säga hur ett datacenter genom smart multiplexing kan köra fler applikationer och tjänster än vad det egentligen finns hårdvarukapacitet för. Med hjälp av algoritmer för att prediktera framtida belastning tas välavvägda beslut om en ny applikation ska startas eller inte, och även vilka servrar som ska användas för en viss applikation.

Kan hantera överbelastning

I ungefär lika lång tid har Cristian Klein och Francisco Hernandez-Rodriguez tillsammans med forskare från Lunds Universitet inom ramen för det VR-finansierade Cloud Control-projektet arbetat med Brownout, en metod för att bygga robustare molnapplikationer. Termen är lånad från kraftindustrin, där en brownout är en tillfällig minskning i spänning som genomförs för att undvika totala strömavbrott – blackouts. På motsvarande sätt möjliggör den nya tekniken att moln-applikationer temporärt kan nedgradera sin kvalitet för att kunna fortsätta fungera under överbelastning.

Prisbelönad artikel

I den prisbelönade artikeln kombineras dessa två tekniker så att ett datacenter kan överbokas säkert, och om kapaciteten mot förmodan tillfälligt tar slut kan brownout användas för att säkerställa att ingen applikation kraschar. En utförlig utvärdering med webservrar visar att den kombinerade metoden förbättrar såväl prestandan hos applikationer som höjer utnyttjandegraden i ett datacenter.

Det var vid The International Conference on Cloud and Autonomic Computing (CAC 2014) som artikeln presenterades. Läs artikeln här.

Bilden ovan: Umeåforskarna Cristian Klein, Johan Tordsson, Francisco Hernandez-Rodriguez och Luis Tomas, vid Institutionen för datavetenskap, har vunnit pris för bästa artikel kring hantering av datacenter.

Redaktör: Mikael Hansson