"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-14 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:22

VR beviljar flavivirusprojekt 25.2 mnkr

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat 25.2 mnkr till projektet Multimodal imaging and proteomics to study flavivirus replication and molecular disease mechanisms.

Projektet tilldelas medel genom utlysningen Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika och är baserat på samarbete mellan forskargrupper vid Umeå universitet och Helsingfors universitet. Projektet Multimodal imaging and proteomics to study flavivirus replication and molecular disease mechanisms leds av Anna Överby Wernstedt vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Medsökande vid Umeå universitet är Richard Lundmark vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi och WCMM Fellow Lars-Anders Carlson vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Från Helsingfors universitet deltar också Sarah Butcher.

Läs mer om VRs beslut