"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-10

VR:s excellenssatsningar på genusforskning en succé

NYHET Vetenskapsrådets utvärdering av de tre excellenta genusforskningsmiljöerna i Linköping/Örebro, Umeå och Uppsala visar att satsningen mer än väl har gett utslag. Den vetenskapliga kvaliteten rankas som ”very good to outstanding” och miljöerna beröms för att ha skapat ny och internationellt erkänd genusforskning.

– Många gånger har det visat sig att excellenssatsningar inte nödvändigtvis innebär att den vetenskap som produceras är excellent. Men där har vi lyckats, vår forskning är inte bara internationellt betydelsefull utan ligger dessutom i den absoluta framkanten inom flera områden, säger Margaretha Fahlgren som är vetenskaplig ledare för Uppsala universitets excellensprogram GenNa.

Vetenskapsrådets utvärderingspanel lyfter även fram mervärden av satsningarna, dels att de möjliggjort mer finansiering till doktorander och post-doc, dels att samtliga miljöer på ett slående sätt kunna skapa organisationer som tillåter juniora forskare att utvecklas som ledare och forskare.
– Det är kanske det viktigaste av allt, att vi på så sätt har säkrat en ny generation genusforskare som kan ta vid och fortsätta det arbete vi har påbörjat, säger Nina Lykke, vetenskaplig ledare för Linköping/Örebros excellensprogram GEXcel.

Produktiviteten inom excellensmiljöerna speglas bland annat i de många internationella konferenser som organiserats, de nätverk och starka forskningsgrupper som bildats, den ökade publiceringen i internationella tidskrifter, den egna bokserien på bokförlaget Routledge i New York samt den skara av internationellt erkända gästforskare som miljöerna har lyckats attrahera. Forskningen har behandlat synnerligen samhällsrelevanta områden som till exempel demokratiutveckling, hälsa, naturvetenskaplig undervisning och praktik och kulturella normsystem.

– Strategiskt ledarskap med många olika modeller har lagt grunden för det fantastiska resultatet. Även om vi organiserat oss på skilda sätt har vi alla fokuserat på kontinuitet och hållbarhet när vi byggt upp våra forskningsprogram, säger Britta Lundgren som är vetenskaplig ledare för Umeå universitets Challenging Gender.

Det ekonomiska stödet från Vetenskapsrådet kommer att sluta vid årsskiftet.
– Vi hoppas naturligtvis på att VR väljer att satsa vidare på våra genusforskningsmiljöer, så har varit fallet i andra excellenssatsningar, säger de tre forskningsledarna.

Bakgrund

Vetenskapsrådet utsåg 2006 tre svenska genusforskningsmiljöer till Centres of Gender Excellence: forskningsprogrammen GEXcel vid Linköpings/Örebro universitet, GenNa vid Uppsala universitet och Challenging Gender vid Umeå universitet/Mittuniversitetet. Den slutgiltiga utvärdering som nu genomförts har inriktats på att bedöma bidragsformen och kvaliteten på forskningen samt utvecklingen inom miljöerna. Den kommer bland annat att fungera som ett underlag för diskussioner om framtida bidragsformer. Utvärderingen kan laddas ner från Vetenskapsrådets hemsida.

För information kontakta gärna:

Nina Lykke, ninly@tema.liu.se, 013-286 661
Vetenskaplig ledare för excellensprogrammet GEXcel vid Tema Genus , Linköpings och Centrum för feministiska studier, Örebro universitet.

Tema Genus

Centrum för feministiska samhällsstudier

GEXcel

Britta Lundgren, britta.Lundgren@kultmed.umu.se, 090-786 6243
Vetenskaplig ledare för excellensprogrammet Challenging Gender vid Umeå Centrum för genusstudier, Umeå universitet och Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet

Umeå centrum för genusstudierForum för genusvetenskapChallenging Gender

Margaretha Fahlgren, margaretha.fahlgren@gender.uu.se, 018-471 1948, 018-471 2953
Vetenskaplig ledare för excellensprogrammet GenNa vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Centrum för genusvetenskapGenNa

Redaktör: Elin Andersson