"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-04

Vuxna viktiga för att minska ungas tobaksbruk

NYHET Ett tydligt engagemang mot tobaksbruk hos vuxna förväntas av deras uppväxande barn, och kan förebygga att tonåringarna börjar röka eller snusa. Det visar den avhandling som Maria Nilsson försvarar vid Umeå universitet 8 maj.

1993 startade ett program kallat Tobaksfri Duo i Västerbotten i samverkan mellan landstinget och skolorna i länets kommuner. Målgruppen var ungdomar i ålder 13-15 år och programmet pågår fortfarande. En central komponent i programmet var att inkludera vuxna med uppgiften att stödja ungdomar att säga nej till tobak. Maria Nilsson utvärderar i sin avhandling effekterna av programmet och studerar där ungas inställning till hur vuxna, och då särskilt föräldrar, ska förhålla sig till barns tobaksbruk.

Både pojkars och flickors rökning sjönk under den sjuåriga utvärderingsperioden av Tobaksfri Duo, medan ingen förändring sågs nationellt. Genom att använda en mångfacetterad interventionsmodell som inkluderar tobaksfria par som består av en vuxen och en tonåring kan man minska ungas tobaksbruk. En oväntad bonuseffekt rapporterades som en följd av programmet. En vuxen av fyra som stödde en ung medlem i Tobaksfri duo, var en tobaksbrukare som slutade använda tobak för att kunna delta. Interventionen Tobaksfri Duo har visat sig vara bärkraftig i kommunerna genom åren. Långsiktigheten i programmet visade sig vara viktig då de större effekterna visade sig efter några års arbete.

I en intervjustudie beskriver 15-åriga rökare att de upplever rökningen som ett sätt att få kontroll över sina känslor och sin situation under de tidiga tonåren. De förväntar sig att vuxna ska ingripa mot deras rökning. Nära relationer med vuxna som bryr sig om dem beskriver de som en anledning till att röka mindre eller att försöka sluta röka.

I en nationell enkätstudie med data från tre årtionden blir tonåringarna över tid mer positiva till att föräldrar ingriper mot barns rökning. Ungdomarna stöttar detta tydligt, oberoende av om de själva röker eller inte. De föredrar att föräldrar ingriper genom att övertala sina barn att inte röka, genom att föräldrarna inte röker själva samt genom att de inte tillåter sina barn att röka hemma. Resultaten talar mot uppfattningen att ungdomar ignorerar eller till och med ser negativt på föräldrars försök att motverka tobaksbruk.

– Barnen har en förväntan på vuxna att de ska agera mot tobak. De säger att det är viktigt och att vuxna kan göra skillnad genom ett tydligt och positivt engagemang, säger Maria Nilsson.

En gemensam och konsekvent norm mot tobak från både skola och föräldrar med ett stödjande förhållningssätt kan fungera tobaksförebyggande bland unga.

Maria Nilsson är doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap. Hon nås på telefon 090-785 33 43, 070-349 71 74 eller e-post maria.nilsson@epiph.umu.se.

En högupplöst porträttbild av Maria Nilsson finns att .

Fredag 8 maj försvarar Maria Nilsson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap, sin avhandling med titeln ”Promoting health in adolescents: preventing the use of tobacco”.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är professor Charli Eriksson, Hälsoakademin, Örebro universitet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-21239

Redaktör: Bertil Born