"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-16

WASP-HS bjuder in till konferens om AI, humaniora och samhälle

NYHET Den 18 november arrangeras AI for Humanity and Society 2020, en online-konferens som samlar framstående forskare och experter i företag och organisationer om humanistiska och samhälleliga aspekter på artificiell intelligens och autonoma system. Arrangör är nationella forskningsprogrammet WASP-HS, vilket koordineras av Umeå universitet.

Text: Mikael Hansson

WASP-HS är en förkortning för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. Umeåprofessor Virginia Dignum är programdirektör för WASP-HS.

Mer än 300 deltagare är anmälda till dagen som tar upp utmaningar och möjligheter som människa och samhälle står inför med artificiell intelligens och autonoma system.

– Artificiell intelligens och autonoma system förändrar hur vi arbetar, lever och löser problem. Denna teknik har potential att förbättra människors välbefinnande samt bidra till social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt bevittnar vi också en ökad oro över de potentiella riskerna med AI. Sammantaget ger detta ett ökat behov av forskning som kan ge kunskap om hur företag, organisationer och samhälle kan hantera AI och dess konsekvenser, säger Kerstin Sahlin, ordförande för WASP-HS.

Under dagen hålls panelsamtal med forskare och representanter från olika delar av samhället som berörs av eller leder samhällsförändringar som inkluderar artificiell intelligens och autonoma system.

 

Program 18 november

13:30 Välkommen

Dagen inleds av Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande i Wallenbergstiftelserna, Virginia Dignum, programdirektör för WASP-HS och professor i ansvarsfull AI vid Umeå universitet, Karin Danielsson, programkoordinator för WASP-HS, och Kerstin Sahlin, ordförande för WASP-HS och professor vid Uppsala universitet.

Moderator är journalist Cecilia Garme.

13:45 Musikaliskt intermezzo, maskinskapad folkmusik

Framförs av medlemmar ur The Society for the Preservation and Promotion of Machine Folk Music, under ledning av Bob Sturm. Följs av en presentation av pågående projekt inom WASP-HS.

14:00 Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

14:15-15:00 Panel om AI och samhälle

I ett samtal om AI och dess utmaningar och möjligheter för samhället deltar Anja Kaspersen, Director, Förenta Nationerna, Office for Disarmament Affairs (via länk), Oskar Nordström Skans, professor Uppsala universitet, Marietje Schaake, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande i Wallenbergstiftelserna, samt Sara Öhrvall, chef för Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation inom SEB.

15:00-15:15 Musikaliskt intermezzo, maskinskapad folkmusik

Framförs av medlemmar ur The Society for the Preservation and Promotion of Machine Folk Music, under ledning av Bob Sturm. Följs av en presentation av pågående projekt inom WASP-HS.

15:15-16:00 Panel om humaniora och AI

I ett samtal om humaniora och AI deltar Kjell Asplund, professor och ledamot av Statens medicinsk-etiska råd, Johan Bocander, dataskyddsombud SEB, Ingar Brinck, professor Lunds universitet, Vanessa Evers, professor NTU Singapore, Juha Heikkilä, chef för robotik och AI vid generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik EU-kommissionen.

16.00-16:15 Sammanfattning

Virginia Dignum, professor i ansvarsfull AI vid Umeå universitet samt programdirektör WASP-HS.

16:15-> Musikaliskt intermezzo, maskinskapad folkmusik

Framförs av medlemmar ur The Society for the Preservation and Promotion of Machine Folk Music, under ledning av Bob Sturm.

Projektpresentationer och informella samtal.

 

Bakgrund:

WASP-HS är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år, 2019 - 2028. Programmet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av det pågående teknikskiftet i samhället.

Programmet inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer samt ett antal forskningsprojekt. WASP-HS koordineras av Umeå universitet.

Visionen med forskningsprogrammet WASP-HS är att stödja och förstärka framstående forskning med ett humanistiskt och samhällsperspektiv, som behandlar hur AI och autonoma system kan utvecklas och integreras i samhället och i människors vardag, potentiella effekter, möjligheter och utmaningar. WASP-HS syftar till att skapa interdisciplinära forskningsmiljöer, doktorandskola och ett nationellt forskningsnätverk som kan bidra med ny kunskap, synliggöra viktiga frågor och engagera medborgare och samhällsaktörer. WASP-HS syftar också till att etablera samarbete med den offentliga och privata sektorn i Sverige.

Läs mer om WASP-HS 

För mer information, kontakta gärna: