"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-14

Webben – ett verktyg mot sexuellt överförbara sjukdomar

NYHET Den världsunika idén med ett självtest för klamydia via webben står i centrum för den avhandling som Daniel Novak försvarar vid Umeå universitet den 3 mars.

– Att testa sig med hjälp av internet hoppas jag ska fungera som ett viktigt och säkert komplement till den nuvarande vården, kommenterar han.

Många sexuellt överförbara sjukdomar visar inga tidiga symtom. Det är t.ex. fullt möjligt att bära på en klamydiainfektion utan att veta om det. Samtidigt är det avgörande att kunna finna dessa sjukdomar tidigt för att motverka deras komplikationer och förhindra att de sprids. Det är också viktigt att få en jämnare könsfördelning bland dem som testar sig – vilket inte är fallet i Sverige, där ca 75 % av alla klamydiaprover tas av kvinnor.

I avhandlingen presenteras en metod som förbättrar preventionen av sexuellt överförbara sjukdomar. Den har visat sig vara tillämpbar och accepterad av befolkningen i Västerbottens län samt lett till en närmast jämn könsfördelning bland provtagarna. En hälsoekonomisk kalkyl visar att en sådan metod är kostnadseffektiv.

En fungerande kommunikation mellan individen och sjukvården är viktig för all prevention. Internet har visat sig ha en nyckelroll vid förebyggandet av sexuellt överförbara sjukdomar genom att förenkla kommunikationen och göra testerna lättare tillgängliga. Det är en metod som fungerat väl i Västerbotten och som kan användas i andra landsting eller länder. Den kan även användas mot andra sexuellt överförbara sjukdomar såsom gonorré.

Metoden bygger på mer ansvar för individen. Intresserade människor ska kunna besöka en hemsida och lära sig mer om sexuell hälsa. Med den kunskapen gör de en egen riskbedömning och erbjuds att beställa hem ett sett för självprovtagning. Provet tas hemma och skickas till laboratoriet för analys. Beställaren kan sedan kontrollera provsvaret på nätet via en personlig kod. Infekterade personer får själva uppsöka vården. Studierna bakom avhandlingen har visat att unga människor faktiskt tar ett eget ansvar för sin sexuella hälsa och testar sig om det finns en tillgänglig, informativ och tillförlitlig testmetod.

Daniel Novak är uppvuxen i Trollhättan men har sedan 1997 bott i Umeå, där han är AT-läkare och doktorand vid enheten för allmänmedicin, tel. 090-12 28 96, mobil: 073-937 15 27, epost: daniel.novak@fammed.umu.se

Webbplatsen har adressen www.klamydia.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 3 mars vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin och har titeln Improving the prevention of Sexually Transmitted Infections (STIs). A study using Chlamydia trachomatis as a model infection. Svensk titel: Förbättra preventionen av sexuellt överförbara sjukdomar. En studie där klamydia används som modellinfektion. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal Betula, by. 6M, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Berit Andersen, Århus Universitet, Danmark.

Redaktör: Hans Fällman