"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-16

Webben skapar snöbollseffekter i verkliga livet

NYHET För att förstå hur information sprider sig mellan människor har svenska fysiker och sociologer studerat ett brasilianskt webbforum för prostitution. Studien är förmodligen den första som visar att återkoppling i nätbaserad kommunikation påverkar händelser i verkligheten. Det ger i sin tur åter avtryck på nätet.

Resultaten är publicerade i den prestigefulla tidskriften Proceedings of the National Academy of Science av fysikerna Luis Rocha och Petter Holme vid Umeå universitet och sociologen Fredrik Liljeros vid Stockholms universitet. De har analyserat ett brasilianskt webbforum där sexköpare anonymt diskuterar eskorter, en dyrare form av prostitution.
– De flesta ekonomiska fenomen bygger på att säljarna sprider informationen till köparna via marknadsföring. Prostitution är ett av få fenomen som är organiserad genom sociala nätverk mellan både köpare och säljare. Det är därför intressant för oss som studerar social informationsspridning, säger Luis Rocha.

Genom sexköparnas inlägg om sina möten med eskorter har forskarna kunnat observera hur diskussionen på forumet påverkar hur många kontakter med sexköpare eskorterna får. Positiva omdömen ökar antalet framtida kontakter. Hög aktivitet och erfarenhet ökar dessutom eskorternas omdömen. Denna återkoppling kan bli lite som en snöbollseffekt för vissa eskorter och på så sätt skapas en skev fördelning i hur många kontakter olika eskorter får.

Studien kan också vara intressant för att förstå hur sexuellt överförbara sjukdomar sprider sig. Smittspridning påverkas starkt av hur det sexuella nätverket är uppbyggt. Trots det finns väldigt få storskaliga studier av sexuella nätverk eftersom det är svårt att samla in sådana data. I denna studie har Rocha, Liljeros och Holme undersökt en speciell typ av sexuella kontakter, som visserligen inte säger hela sanningen om personernas sexuella kontakter. Å andra sidan är nätverket väldigt stort. – Trots att vi bara studerat kontakter mellan eskorter och sexköpare är i stort sett hela nätverket sammankopplat. Detta är lite förvånande eftersom eskorterna är verksamma i tolv städer, vissa ganska avlägsna från varandra, berättar Petter Holme.
I framtiden planerar forskarna att komplettera dessa data med annan kunskap för att bättre förstå sjukdomsspridning.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kunde forskarna också observera en intressant relation mellan antalet eskorter och storleken på städerna. Normal brukar ekonomiska fenomen som kräver att folk träffas i verkligheten öka snabbare än linjärt. Det skulle i detta fall betyda att en dubbelt så stor stad skulle det finnas mer än dubbelt så många prostituerade. I denna studie ökar däremot antalet eskorter långsammare än linjärt, trots att de prostituerade och deras kunder till slut måste träffas.
– I och med att den prostitution vi studerar är koordinerad över internet blir det inte lika viktigt att skapa kontakter i verkligheten. Dessutom får den webbaserade prostitutionen en ökad konkurrens av andra former av prostitution som har mer att vinna på närheten mellan folk i städer, förklarar Luis Rocha.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Luis Rocha, doktorand vid institutionen för fysik, Umeå universitet Telefon: 090-786 77 60
E-post: Luis.Rocha@tp.umu.se

Petter Holme, docent vid institutionen för fysik, Umeå universitet Telefon: 090-786 50 44
E-post: petter.holme@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman