"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-08-17

WHO stödjer svensk-somaliskt kunskapsbyggande samarbete

NYHET Somali-Swedish Collaboration in Research for Health är ett initiativ där somaliska läkare och sjuksköterskor kan utveckla kunskaper och färdigheter genom forskning på plats i Somalia. Programmet, som leds i Sverige från Umeå universitet, har nyligen erhållit viktigt stöd från Världshälsoorganisationen WHO och beskrivs i tidskriften Global Health Action.

Deltagare i Somali-Swedish Collaboration in Research for Health vid ett kurstillfälle i Hargeisa, Somalia, 2016. Foto: Umeå universitet.

Fem svenska och sex somaliska universitet samt verksamma forskare inom den somaliska diasporan samarbetar i programmet för att stärka hälso- och sjukvården i en av världens sköraste stater. Modellen skapar också ökade kontakter och samarbeten mellan landets regioner och etniska grupper, som drabbats hårt av krig och svält.

– Det här är ett annorlunda program i gränslandet mellan utbildning, utveckling, forskarutbildning, forskning och bistånd. Förhoppningen är att denna modell, där vi genom samarbete bygger upp en inhemsk forskningskapacitet i Somalia/Somaliland, också ska kunna tillämpas i andra så kallade sköra stater, säger Klas-Göran Sahlén, lektor vid Enheten för Epidemiologi och global hälsa, mentor i programmet och en av artikelförfattarna.
– För att programmet ska vara brobyggande kommer deltagarna från alla regioner i Somalia. Det viktigt eftersom det länge funnits interna motsättningar mellan olika grupper i landet.

Ett samarbete återuppstår

Redan 1981 initierade Sverige, genom forskningsorganet för utvecklingssamarbete (SAREC) och svenska universitet, ett stöd till forskarutbildning vid somaliska universitet. Samarbetet avbröts i början av 1990-talet på grund av inbördeskriget. Ett långsiktigt mål med att stödja uppbyggnaden av en forskningskapacitet i Somalia är att det i sin tur ska underlätta att etablera ett hållbart nationellt sjukvårdssystem och bygga upp en allmän tilltro till landets institutioner.

Under hösten 2013 återuppväcktes samarbetet. 2016 påbörjade 25 somalier, universitetsanställda och kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor verksamma läkare och sjuksköterskor från alla regioner av landet, en utbildning med syftet att öka forskningskompetensen. Målet är att varje trainee i programmet ska ha en svensk och en somalisk mentor. Bland de svenska mentorerna i finns idag 20 forskare från Umeå, Uppsala och Lunds universitet samt Karolinska institutet. I dagsläget deltar 30 somaliska mentorer. Kontakten mellan mentorerna och kursdeltagarna sköts framförallt via nätet.

Relevant forskning på plats

Programdeltagarna bedriver sin forskning på plats i Somalia och utgår från landets egen specifika situation och de resurser som finns tillgängliga. Ett exempel är Dr. Mohamed Farah Abdullahi, en trainee från Puntlands University of Science and Technology som forskar kring hur man kan kommunicera värdet av vaccinationer på barn i Somalia.

Klas-Göran Sahlén
Foto: Lena Mustonen

– Trainees i programmet är oftast kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor som är duktiga i respektive ämnen men som saknar forskningserfarenhet. Genom mentorskapet får våra trainees stöd att utveckla sina färdigheter som forskare samtidigt som vi mentorer får ta del av kunskap vi kan nyttja i forskning och utbildning inom global hälsa, säger Klas-Göran Sahlén.

I oktober kommer deltagarna i det pågående utbildningsprogrammet att samlas i Hargeisa, Somaliland, för att vid ett mittseminarium presentera sin forskning. För deltagarna planeras dessutom en avslutande konferens i Somalia under våren 2018.

– Att programmet nu stöds av WHO genom Alliance for Health Policy and Systems Research innebär rent konkret att vi får möjlighet att genomföra den avslutande konferensen i Somalia. Förhoppningsvis kan stödet leda vidare till andra samarbetsformer. Det är framförallt ett viktigt erkännande att denna här typen av kunskapsbyggande program kan utgöra en värdefull modell för att skapa långsiktiga förutsättningar för fungerande sjukvårdsystemen i sköra stater såsom Somalia, säger Klas-Göran Sahlén.

Tips för media:

  • En tidigare trainee i programmet, Maryame Qaasim, blev nyligen utsedd till den somaliska regeringens minister för humanitära frågor och katastrofberedskap (minister for humanitarian affairs and disaster management).
  • John Kinsman, som är forskare vid Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet är en av mentorerna i programmet. John Kinsman är engagerad som mentor till Dr. Mohamed Farah Abdullahi Puntland (se ovan).

Läs artikeln i Global Health Action

Läs mer om Somali-Swedish Collaboration in Research for Health

Om publiceringen:

Global Health Action, artikel: Rebuilding research capacity in fragile states: the case of a Somali–Swedish global health initiative. Författare: Abdirisak Ahmed Dalmar, Abdullahi Sheik Hussein, Said Ahmed Walhad, Abdirashid Omer Ibrahim, Abshir Ali Abdi, Mohamed Khalid Ali, Derie Ismail Ereg, Khadra Ali Egal, Abdulkadir Mohamed Shirwa, Mohamed Hussain Aden, Marian Warsame Yusuf, Yakoub Aden Abdi, Lennart Freij, Annika Johansson, Khalif Bile Mohamud, Yusuf Abdulkadir, Maria Emmelin, Jaran Eriksen, Kerstin Erlandsson, Lars L Gustafsson, Anneli Ivarsson, Marie Klingberg-Allvin, John Kinsman, Carina Källestål, Mats Målqvist, Fatumo Osman, Lars-Åke Persson, Klas-Göran Sahlén och Stig Wall. DOI: 10.1080/16549716.2017.1348693.

För mer information, vänligen kontakta:

Klas-Göran Sahlén, Enheten för Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitetTelefon: 090-786 6358
E-post: klas-goran.sahlen@umu.se

Dr. Khalif Bile Mohamud, Somali-Swedish Researchers Assosiation (SSRA)Telefon: +46 73-8741132
E-post: khalif.bilemohamud@gmail.com

Redaktör: Daniel Harju