Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vilket organisatoriskt avtryck gör införandet av etik-relaterade instrument inom föreningsidrotten

Cecilia Stenling har fått Centrum för idrottsforsknings postdoc-stöd för projektet: Mot högre moraliska höjder? Organisatoriska konsekvenser av etik-relaterade styrinstrument.

Vad ska ditt projekt handla om?

Projektets engelska titel är ‘Towards new moral high grounds? Sport integrity instruments and their transformative effects’ och den är tänkt att spegla ett fokus på vilket ’organisatoriskt avtryck’ införandet av olika etik-relaterade instrument (visseblåsar- och ombudsmannafunktioner, etiska koder, etc.) gör inom föreningsidrotten. Projektet intresserar sig mindre för huruvida sådana instrument fungerar som det är tänkt, och mer för vilka transformativa effekter nya sätt att definiera, identifiera, förbygga, hantera och bestraffa oetiskt beteende får på historiskt viktiga normer, praktiker och strukturer inom idrotten. Innebär exempelvis instrumentens organisatoriska avtryck att mandat flyttas uppåt i den organisatoriska hierarkin? Förskjuts kanske inflytande från ideella till anställda? Ägnas mer resurser åt att upptäcka och bestraffa oetiskt beteende på bekostnad av stöd för grundläggande pedagogiska processer? Osv. Kort sagt, hur ändras den organiserade sociala ordningen inom idrotten som en följd av införandet av etik-relaterade instrument?

Hur lång tid pågår projektet?

Två år med start 1/1 2022.

Hur ska din tjänst se ut, undervisning/forskning/övriga uppdrag?

Jag har haft det otroligt stora privilegiet att vara studierektor för forskarutbildningen vid vår institution, och jag är så tacksam för allt jag har lärt mig av våra doktorander, handledare, stödpersonal och ledningsgrupp – vilket gäng alltså! Att postdoc-projektet kommer att vara i fokus för mig under de kommande två åren är det inget tvivel om, men jag hoppas också kunna bidra till våra grundutbildningsuppdrag på ett sätt som inte varit möjligt under tiden som studierektor.