Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Intervjuer: Fem snabba

Forskning

Könsskillnader i akademiska karriärer kvarstår
Könsskillnader i akademiska karriärer kvarstår

Ulrika Haake berättar om forskningsöversikten och artikeln i European Journal of Higher Education.

Statens påverkan på idrottsorganisationers inre liv
Statens påverkan på idrottsorganisationers inre liv

Cecilia Stenling berättar om artikeln i International Journal of Sport Policy and Politics.

Inspektion av Skolinspektionen
Inspektion av Skolinspektionen

Christina Segerholm berättar om artikeln i Scandinavian Journal of Educational Research.

Samisk idrott påverkad av norsk regeringspolitik
Samisk idrott påverkad av norsk regeringspolitik

Josef Fahlén berättar om artikeln i International Review for the Sociology of Sport.

Lärarutbildare och lärares  professionella digitala kompetens
Lärarutbildare och lärares professionella digitala kompetens

Maria Lindfors berättar om artikeln i Education Inquiry.

Digitalisering och digital transformation i skolor
Digitalisering och digital transformation i skolor

Josef Siljebo berättar om artikeln i tidskriften Education in the North.

Specialnummer av tidskriften Education in the North
Specialnummer av tidskriften Education in the North

Fanny Pettersson, en av gästredaktörerna, berättar om specialnumret.

 En studie om fjärrundervisning  inom ULF-projektet
En studie om fjärrundervisning inom ULF-projektet

Jörgen From berättar om artikeln i Education in the North,.

Nationella minoriteter i grundskolans läromedel 2011–2019
Nationella minoriteter i grundskolans läromedel 2011–2019

Lina Spjut berättar om artikeln i Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education.

Samverkan mellan akademi och skola
Samverkan mellan akademi och skola

J. Ola Lindberg berättar om artikeln i Education in the North.

Lärares reflektioner kring elever med särskilda utbildningsbehov i matematik
Lärares reflektioner kring elever med särskilda utbildningsbehov i matematik

Maria Lindfors berättar om artikeln i tidskriften Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD.

Korsbandsskador hos unga fotbollsspelare och möjligheten att nå elitnivå
Korsbandsskador hos unga fotbollsspelare och möjligheten att nå elitnivå

Tor Söderström berättar om artikeln i American Journal of Sports Medicine.

Specialpedagogisk fjärrhandledning till lärare i glesbygdsskolor
Specialpedagogisk fjärrhandledning till lärare i glesbygdsskolor

Gerd Pettersson berättar om artikeln i tidskriften "Education in the North".

Lärare i glesbygdsskolor och deras självskattade IKT-förmåga
Lärare i glesbygdsskolor och deras självskattade IKT-förmåga

Gerd Pettersson berättar om artikeln i tidskriften "European Journal of Open and Distance Learning".

Nordisk identitet hos ungdomar under perioden 1919–1965
Nordisk identitet hos ungdomar under perioden 1919–1965

Henrik Åström Elmersjö berättar om artikeln i tidskriften "Nordic Journal of Educational History".

Förändring i synen på medborgarskap i kursplanerna för historia och samhällskunskap
Förändring i synen på medborgarskap i kursplanerna för historia och samhällskunskap

Henrik Åström Elmersjö berättar om artikeln som är publicerad i tidskriften "History of Education".

Idrottslärarstudenters  föreställningar om sitt kommande yrke
Idrottslärarstudenters föreställningar om sitt kommande yrke

Magnus Ferry berättar om studien och artikeln som publicerats i Journal of Physical Education and Sport.

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa
En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Kim Wickman är en av de externa forskarna som tagit fram rapporten.

Brist på ledning och stöd vid stort internationellt idrottsevenemang
Brist på ledning och stöd vid stort internationellt idrottsevenemang

Josef Fahlén är medförfattare till artikeln i International Journal of Sport Management and Marketing.

Teknikanvändningen i skolmiljöer utifrån multimodala lager
Teknikanvändningen i skolmiljöer utifrån multimodala lager

Karoline Schnaider berättar om artikeln och studien, som är en del av hennes avhandlingsprojekt.

Hur förstelärarens roll uppfattas i skolan
Hur förstelärarens roll uppfattas i skolan

Frida Grimm berättar om artikeln i tidskriften Research in Educational Administration and Leadership.

Hur väl  idrottsförbunden representerar  sina medlemmars intressen
Hur väl idrottsförbunden representerar sina medlemmars intressen

Cecilia Stenling berättar om artikeln i tidskriften "International Journal of Sport Policy and Politics".

Fjärrundervisning i relation till skolans digitalisering
Fjärrundervisning i relation till skolans digitalisering

Jörgen From om artikeln i Pedagogisk forskning i Sverige.

Utmaningar med ämnesövergripande undervisning
Utmaningar med ämnesövergripande undervisning

Tord Göran Olovsson om artikeln i Acta Didactica Norden.

Polisens utredningsarbete i glesbygd
Polisens utredningsarbete i glesbygd

Ola Lindberg om artikeln i Policing: A Journal of Policy and Practice.

Jämförelse av två olika förberedelsemetoder inom polisutbildningen
Jämförelse av två olika förberedelsemetoder inom polisutbildningen

Tor Söderström om artikeln i Journal of Vocational Education & Training.

Konsekvenserna av COVID-19 pandemin för idrott
Konsekvenserna av COVID-19 pandemin för idrott

Josef Fahlén om artikeln i European Journal for Sport and Society.

Motstridande krafter som försvårar för poliser
Motstridande krafter som försvårar för poliser

Bengt Bergman och Staffan Karp om artikeln i Policing & Society.

Förebilder i läkaryrket
Förebilder i läkaryrket

Ola Lindberg om artikeln i International Journal of Medical Education.

Lärarutbildningsstudenter i Sverige och Turkiet
Lärarutbildningsstudenter i Sverige och Turkiet

J. Ola Lindberg om artikeln i Education and Information Technologies.

Idrottspolitiskt påverkansarbete
Idrottspolitiskt påverkansarbete

Cecilia Stenling om artikeln i Sociology of Sport Journal.

Samverkan

Specialpedagogisk fjärrhandledning
Specialpedagogisk fjärrhandledning

Gerd Pettersson som leder forsknings- och utvecklingsarbetet berättar om samverkansprojektet.

GRADEresearch
GRADEresearch

J. Ola Lindberg, koordinator för forskarskolorna GRADE och UPGRADE berättar om GRADEresearch.

Creativity, Innovation and Entrepreneurship
Creativity, Innovation and Entrepreneurship

Eva Leffler, en av styrgruppens medlemmar, beskriver samverkan mellan de nordiska länderna.

Det nordiska specialpedagogiska nätverket
Det nordiska specialpedagogiska nätverket

Gerd Pettersson, ordförande i nätverket, beskriver samverkan mellan de nordiska forskarna och skolaktörerna.

Samverkan för bästa skola
Samverkan för bästa skola

Gunnar Lindström beskriver hur man i projektet stöttar lärares gemensamma utvecklingsarbete.

Fjärrundervisning
Fjärrundervisning

Jörgen From, med lång erfarenhet av webbaserad utbildning, berättar om samarbetet med norrländska kommuner.

VFU under COVID-19-pandemin
VFU under COVID-19-pandemin

Gunilla Näsström och lärarlaget fick på kort tid planera om den verksamhetsförlagda utbildningen.

Ny uppdragsutbildning för blivande lärare
Ny uppdragsutbildning för blivande lärare

Intervju med Monica Liljeström som är en av lärarna på kursen "Introduktion till läraryrket".