Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Intervjuer: Fem snabba

Forskning

Idrottslärares beslutsprocesser

Louise Lindkvist berättar om samhälleliga normativa system som påverkar idrottslärare och undervisningen.

Idrottslärarstudenters syn på praktisk kunskap

Magnus Ferry berättar om studien där idrottslärarstudenters syn på praktisk kunskap har undersökts.

Mentala modeller kopplade till begreppet inkludering

Johan Edin berättar om studien och hur arbetslagsmedlemmar i specialklasser konstruerar mentala modeller.

Hur makt och kontroll fördelas i klassrummen

Peter Bergström och Annika Wiklund-Engblom berättar om studien av lärares undervisning med surfplattor.

Ämnesintegrerad undervisning i SO-ämnena

Tord Göran Olovssons studie visar på hur olika inriktning på undervisning kan påverka elevers lärande.

Teknologiers design och hur de kan stödja meningsskapande aktiviteter i skolan

Karoline Schnaider berättar om studien och artikeln som hon skrivit tillsammans med Limin Gu.

Elevers ansträngningar på PISA-provet

Maria Lindfors berättar om artikeln och studien av elever avseende deras motivation och kunskapssyn.

Hälsofrämjande och aktiva lärmiljöer i en gymnasieklass

Mikaela Nyroos, en av författarna till artikeln, berättar om studien som gjorts i en gymnasieklass.

Förskolepersonalens syn på särskilt begåvade barn

Malin Ekesryd Nordström berättar om studien och om brister i det svenska skolsystemet.

Elevernas egna uppfattningar om fjärrundervisningsmiljön

Maria Lindfors berättar om studien som baseras på enkäter som mäter lärandeklimat och autonomi i klassrummet.

Yrkeslärares informella lärande i samband med den akuta övergången till distansundervisning

Robert Holmgren har studerat yrkeslärares informella lärande under den första tiden av Covid-pandemin.

Pedagogiska frågor i pandemitider

Ola Lindberg berättar om studien på gymnasielärares erfarenheter av att plötsligt hantera distansundervisning.

Mot högre moraliska höjder?

Det är namnet på postdoc-projektet som Cecilia Stenling har fått stöd för från Centrum för idrottsforskning.

Förändrade motiv och träningsvanor på gym

Tor Söderström berättar om studien och hur människors träningsvanor har förändrats sedan mitten på 1990-talet.

Reflexivt meningsgivande i organisationer

Ola Lindberg och hans doktorand Robert Kihlberg har erhållit utmärkelsen Best Paper Award 2021 för artikeln.

Vilka unga fotbollsspelare går vidare till elitnivå

Tor Söderström berättar om studien och artikeln som publicerats i European Journal for Sport and Society.

En fördjupningsstudie av elevenkäten Specialidrott

Magnus Ferry berättar mer om studien som belyser upplevelser hos gymnasieelever som läser ämnet Specialidrott.

Den gemensamma historien i rikssvenska och finlandssvenska läroböcker 1866–2016

Lina Spjut berättar om sitt arbete och artikeln i Skolhistoriskt Arkiv, nummer 38.

Minoritetsgruppen Sverigefinnar och hur de representerats i svenska läromedel över tid

Lina Spjut berättar om sin tredje artikel i ämnet: minoritetsgruppers representation i svenska läromedel.

Skolagans historia och pedagogik

Björn Norlin, författare till den nya boken "Skolagans historia och pedagogik", berättar om innehållet.

Sex- och samlevnadsundervisning för högstadieelever

Eva Silfver berättar om studien som publicerats i tidskriften Sex Education: Sexuality, Society and Learning.

Demografiska och erfarenhetsmässiga bakgrunder hos idrottslärarstudenter

Magnus Ferry berättar om artikeln i tidskriften Curriculum Studies in Health and Physical Education.

Undervisning som får elevernas vilja att engagera sig i samhällsfrågor att öka

Tord Göran Olovsson berättar om artikeln som nyss publicerats i tidskriften Education in the North.

Hur svenska respektive turkiska lärarstudenter förstår sociala medier

J. Ola Lindberg berättar om artikeln i tidskriften Journal of Educational Technology & Online Learning.

Utmaningar för nyutexaminerade idrottslärare

Runa Westerlund och Inger Eliasson berättar om artikeln i tidskriften "European Physical Education Review".

Vem kan bli en ”riktig” ingenjör?

Eva Silfver berättar om studien och artikeln i tidskriften Gender and Education.

Visuellt material som komplement i datainsamlingsmetod

Frida Grimm berättar om artikeln i Educational Management Administration & Leadership.

Svenska polisers professionella utveckling

Kirsi Kohlström berättar om intervjustudien och artikeln i Human Resource Development Quarterly.

DILF eller dumpad?

Ulrika Widding är en av kapitelförfattarna i antologin Single Parents.

Att förbättra skolor med stöd i forskning

Eva Lefflers och Gunilla Näsströms kapitel handlar bland annat om formativ bedömning och kollegialt lärande.

Organisationsförändring inom svensk idrott

Malin Andersson och Staffan Karp har skrivit rapporten "Svenska innebandyförbundet och paraidrotten".

Vad är historisk kunskap?

Henrik Åström Elmersjö berättar om artikeln i tidskriften Scandinavian Journal of Educational Research.

Första vetenskapliga studien om hur unga domare utsätts för emotionella övergrepp inom idrotten

Inger Eliasson berättar om studien och artikeln i Idrottsforskning.se.

Det svenska forskningsfinansieringssystemet

Ulrika Haake berättar om artikeln i tidskriften European Journal of Education.

Formativ bedömning i undervisning

Gunilla Näsström berättar om artikeln i Frontiers in Education.

Få studier om specialpedagogisk verksamhet inom yrkesprogram

Gerd berättar om artikeln i Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Mäns engagemang för och mot feminism

Jonas Mollwing disputerade 16 april 2021 med avhandlingen: "Om mäns pro- och antifeministiska engagemang".

Informellt arbetsplatslärande bland polisutbildningens lärare

Robert Holmgren berättar om artikeln i Vocations and Learning.

Könsskillnader i akademiska karriärer kvarstår

Ulrika Haake berättar om forskningsöversikten och artikeln i European Journal of Higher Education.

Statens påverkan på idrottsorganisationers inre liv

Cecilia Stenling berättar om artikeln i International Journal of Sport Policy and Politics.

Inspektion av Skolinspektionen

Christina Segerholm berättar om artikeln i Scandinavian Journal of Educational Research.

Samisk idrott påverkad av norsk regeringspolitik

Josef Fahlén berättar om artikeln i International Review for the Sociology of Sport.

Lärarutbildare och lärares professionella digitala kompetens

Maria Lindfors berättar om artikeln i Education Inquiry.

Digitalisering och digital transformation i skolor

Josef Siljebo berättar om artikeln i tidskriften Education in the North.

Specialnummer av tidskriften Education in the North

Fanny Pettersson, en av gästredaktörerna, berättar om specialnumret.

En studie om fjärrundervisning inom ULF-projektet

Jörgen From berättar om artikeln i Education in the North,.

Nationella minoriteter i grundskolans läromedel 2011–2019

Lina Spjut berättar om artikeln i Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education.

Samverkan mellan akademi och skola

J. Ola Lindberg berättar om artikeln i Education in the North.

Lärares reflektioner kring elever med särskilda utbildningsbehov i matematik

Maria Lindfors berättar om artikeln i tidskriften Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD.

Korsbandsskador hos unga fotbollsspelare och möjligheten att nå elitnivå

Tor Söderström berättar om artikeln i American Journal of Sports Medicine.

Specialpedagogisk fjärrhandledning till lärare i glesbygdsskolor

Gerd Pettersson berättar om artikeln i tidskriften "Education in the North".

Lärare i glesbygdsskolor och deras självskattade IKT-förmåga

Gerd Pettersson berättar om artikeln i tidskriften "European Journal of Open and Distance Learning".

Nordisk identitet hos ungdomar under perioden 1919–1965

Henrik Åström Elmersjö berättar om artikeln i tidskriften "Nordic Journal of Educational History".

Förändring i synen på medborgarskap i kursplanerna för historia och samhällskunskap

Henrik Åström Elmersjö berättar om artikeln som är publicerad i tidskriften "History of Education".

Idrottslärarstudenters föreställningar om sitt kommande yrke

Magnus Ferry berättar om studien och artikeln som publicerats i Journal of Physical Education and Sport.

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Kim Wickman är en av de externa forskarna som tagit fram rapporten.

Brist på ledning och stöd vid stort internationellt idrottsevenemang

Josef Fahlén är medförfattare till artikeln i International Journal of Sport Management and Marketing.

Teknikanvändningen i skolmiljöer utifrån multimodala lager

Karoline Schnaider berättar om artikeln och studien, som är en del av hennes avhandlingsprojekt.

Hur förstelärarens roll uppfattas i skolan

Frida Grimm berättar om artikeln i tidskriften Research in Educational Administration and Leadership.

Hur väl idrottsförbunden representerar sina medlemmars intressen

Cecilia Stenling berättar om artikeln i tidskriften "International Journal of Sport Policy and Politics".

Fjärrundervisning i relation till skolans digitalisering

Jörgen From om artikeln i Pedagogisk forskning i Sverige.

Utmaningar med ämnesövergripande undervisning

Tord Göran Olovsson om artikeln i Acta Didactica Norden.

Polisens utredningsarbete i glesbygd

Ola Lindberg om artikeln i Policing: A Journal of Policy and Practice.

Jämförelse av två olika förberedelsemetoder inom polisutbildningen

Tor Söderström om artikeln i Journal of Vocational Education & Training.

Konsekvenserna av COVID-19 pandemin för idrott

Josef Fahlén om artikeln i European Journal for Sport and Society.

Motstridande krafter som försvårar för poliser

Bengt Bergman och Staffan Karp om artikeln i Policing & Society.

Förebilder i läkaryrket

Ola Lindberg om artikeln i International Journal of Medical Education.

Lärarutbildningsstudenter i Sverige och Turkiet

J. Ola Lindberg om artikeln i Education and Information Technologies.

Idrottspolitiskt påverkansarbete

Cecilia Stenling om artikeln i Sociology of Sport Journal.

Samverkan

Specialpedagogisk fjärrhandledning

Gerd Pettersson som leder forsknings- och utvecklingsarbetet berättar om samverkansprojektet.

GRADEresearch

J. Ola Lindberg, koordinator för forskarskolorna GRADE och UPGRADE berättar om GRADEresearch.

Creativity, Innovation and Entrepreneurship

Eva Leffler, en av styrgruppens medlemmar, beskriver samverkan mellan de nordiska länderna.

Det nordiska specialpedagogiska nätverket

Gerd Pettersson, ordförande i nätverket, beskriver samverkan mellan de nordiska forskarna och skolaktörerna.

Samverkan för bästa skola

Gunnar Lindström beskriver hur man i projektet stöttar lärares gemensamma utvecklingsarbete.

Fjärrundervisning

Jörgen From, med lång erfarenhet av webbaserad utbildning, berättar om samarbetet med norrländska kommuner.

Peer-review i nätbaserade uppsatskurser

Tomas Holmgren som är lärare på uppsatskurserna berättar om peer-review-modellen.

VFU under COVID-19-pandemin

Gunilla Näsström och lärarlaget fick på kort tid planera om den verksamhetsförlagda utbildningen.

Ny uppdragsutbildning för blivande lärare

Intervju med Monica Liljeström som är en av lärarna på kursen "Introduktion till läraryrket".