Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Gender equality as a resource and a dilemma: interpretative repertoires in engineering education in Sweden

Gender and Education

Vad handlar artikeln om?

Fokus för artikeln är kvinnliga ingenjörsstudenters berättelser om hur det är att utbilda sig och arbeta inom detta manligt dominerade fält. Vi visar hur diskurser om jämställdhet, kön och andra sociala kategoriseringar både öppnar upp och begränsar för kvinnorna att beskriva sig själva som ”autentiska” ingenjörsstudenter och ingenjörer.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

För att kunna synliggöra och förändra ojämlikhet inom universitet och högskolor är det viktigt att studera hur manlighet och kvinnlighet förstås och konstrueras med andra social kategorier – både strukturellt och relationellt inom olika utbildningar.

Ingår det i en större undersökning?

Artikeln är resultat av forskning inom det VR-finansierade projektet Ingenjörskap i förändring: Kunskaps och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning.

Vad innebär resultaten?

Resultaten visar att diskurser om jämställdhet kan användas som resurser för att peka på rättigheter men också osynliggöra problematiska situationer och låsa fast stereotypt könade, klassade eller rasifierade mönster. Det innebär att vi som undervisar vid universitet och högskola ständigt måste arbeta med frågor som rör hur vi organiserar, utvecklar och utmanar oss själva och våra studenter i frågor som rör jämställdhet och jämlikhet.  

Är det något i resultaten som förvånar er?

Det förvånade oss att jämställdhetsretoriken bland studenterna var så stark.

Läs hela artikeln.