Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Diversity in sex and relationship education: limitations and possibilities in Swedish biology textbooks

Sex Education: Sexuality, Society and Learning

Vad handlar artikeln om?

Artikeln redovisar resultat från en studie om hur sexuella relationer och olika typer av människokroppar synliggörs i svenska biologiböckers textinnehåll för högstadiets sex- och samlevnadsundervisning.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Studien är viktig då tidigare forskning visat att det råder brister i hur sexualitet och samlevnad framställs i skolundervisning – både i svensk och internationell kontext. En sådan brist är till exempel att frågor som rör HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) är påfallande frånvarande och att en heterosexuell kropp därmed framstår som norm. Vi hoppas att vår kritiskt och systematiskt genomförda genomgång av aktuella biologiböcker kan bidra till ökad kunskap om hur en heteronormativ ansats kan utmanas och öppna för fler sätt att leva som människa. 

Ingår det i en större undersökning?

Biologitext-studien är en del i en större studie om svenska skolans sex-och samlevnadsundervisning.

Vad innebär resultaten?

Vår studie visar att det kvarstår en hel del heteronormativa antaganden i skolböckerna och som därmed behöver alternativa formuleringar, men att det också finns oroväckande ”tystnader” kring representationer av, framför allt, asexualitet, intersex samt kroppars funktionsvariation, så kallat crip-perspektiv.

Länk till artikeln.