Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Remote consultation between special educators and teachers in rural schools in Sweden

Education in the North

Vad handlar artikeln om?

Den handlar om hur specialpedagoger implementerar specialpedagogisk fjärrhandledning till lärare i glesbygdsskolor med hjälp av IKT.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Skolans policydokument fastslår att skolan i Sverige ska vara likvärdig, oavsett var den geografiskt är placerad. Skolor i rurala områden står inför ett antal utmaningar som i grunden är viktiga incitament för likvärdig utbildning. Förutom det ständiga hotet om skolnedläggningar kan utmaningarna handla om svårighet för kommunen att tillse att specialpedagogisk handledning ges till alla lärare. Specialpedagoger är nästan alltid fysiskt placerade i samhällets centrum och då uppstår långa avstånd och långa restider till glesbygdsskolor när specialpedagogisk handledning ska tillämpas. Ett sätt att övervinna avståndet är att använda IKT för att bedriva specialpedagogisk konsultation till lärare i glesbygdsskolor. Fjärrkonsultation är en form av digital innovation inom det specialpedagogiska fältet.

Ingår det i en större undersökning?

Ja, studien är en del i ett pågående och omfattande FoU-projekt benämnt, Specialpedagogisk fjärrhandledning, där det övergripande syftet är att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor genom att fler klasslärare ges tillgång till fler specialpedagogiska handledningstillfällen, som i sin tur kan bidra till att fler elever får den specialpedagogiska verksamhet de har behov av.

Vad innebär resultaten?

Resultaten visar att specialpedagogerna genomför och använder flera specialpedagogiska handledningsstrategier men även att de är väl förberedda eftersom de kan använda sig av de egna strukturerade observationsresultaten som grund i fjärrhandledningsprocessen. Specialpedagogernas första farhåga om att använda sig av IKT försvann redan efter några handledningstillfällen och därefter utgjorde IKT i sig, inget hinder för specialpedagogisk handledning. Resultaten tyder på att specialpedagogisk fjärrhandledning med hjälp av kommunikationsteknik är en strategi med hög potential även för andra glesbygdsskolor.

Är det något i resultaten som förvånar dig?

Att specialpedagogerna så snabbt kunde byta handledningsstrategi och på så sätt utföra en mer samarbetande handledning och att oron för att använda IKT försvann så snabbt.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Ja absolut, projektet är praktiknära och innovativt och hela FoU-projektet visar att samarbete mellan akademi och skola kan göra stor kvalitativ skillnad i skolpraktiken, vilket i sin tur underlättar elevers lärande och utveckling. Det andra som är spännande är att kommunens knappa specialpedagogiska resurser nu räcker till för alla skolor, oavsett var skolan finns.

Länk till artikeln.