Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Educators' Digital Competence in Swedish Rural Schools

European Journal of Open and Distance Learning

Vad handlar artikeln om?

Den handlar om lärare i glesbygdsskolor och deras självskattade IKT-förmåga och ifall den kan utgöra en grund för specialpedagogisk fjärrhandledning.

Varför är det viktigt att undersöka det?

Studien är en del i ett pågående och omfattande projekt benämnt, Specialpedagogisk fjärrhandledning, där det övergripande syftet är att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor genom att fler klasslärare ges tillgång till fler specialpedagogiska handledningstillfällen, som i sin tur kan bidra till att fler elever får den specialpedagogiska verksamhet de har behov av.

Hur har ni samlat in material?

Vi har gjort en webbaserad enkätstudie som riktade sig till samtliga klasslärare i fyra glesbygdsskolor, i en mindre kommun i norra Sveriges inland. Alla lärare besvarade enkäten.

Vad har ni fått för resultat?

Studiens resultat indikerar att lärarna i denna studie är tillräckligt rustade för att gå från fysisk specialpedagogisk handledning till specialpedagogisk fjärrhandledning.

Är det något bland resultaten som har förvånat er? 

Det mest intressanta resultatet var att de äldsta klasslärarna uppskattade den egna IKT- kompetensen över medan de yngre kollegorna bedömde sin IKT-kompetens något lägre. Ett liknande mönster identifierades i lärarnas användning av IKT i den egna undervisningen.

Vad innebär resultaten ni har fått?

Det händer alltför ofta att lärare i glesbygdsskolor utsätts för en kritik om exempelvis låg undervisningskvalitet i olika undervisningsområden och i detta fall visar resultatet motsatsen, lärarna använder IKT i undervisningen och är i allmänhet väl rustade för att tillämpa specialpedagogisk fjärrhandledning, vilket är en viktig kunskap inte minst under den pågående digitaliseringsprocessen av svensk skola.  

Vad händer här näst?

Vi fortsätter med studier på hur klasslärare och specialpedagoger utför den specialpedagogiska fjärrhandledningen och hur innehållet utformas.

Länk till artikeln.