Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Utsatt situation för unga domare

Idrottsforskning.se

Vad handlar artikeln om?

Studien handlar om unga domare som är mellan 15 och 18 år och dömer matcher i fotboll och innebandy inom idrottsrörelsen. Syftet med studien har varit att undersöka aktiva unga domares erfarenheter av emotionella övergrepp i sin domarpraktik och förstå hur upplevelserna påverkar unga flickor och pojkar som har valt en domarkarriär. I studien har jag intervjuat 13 flickor och pojkar och därigenom undersökt hur emotionella övergrepp kommer till uttryck, hur detta upplevs av ungdomarna, vilka effekter det får för dem och hur de hanterar situationen.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Unga domare inom idrotten kan sägas vara en bortglömd grupp inom idrotten av forskare men också av ansvariga idrottsorganisationer. Detta är den första vetenskapliga studien om hur unga domare utsätts för emotionella övergrepp inom idrotten. Utifrån medias årliga rapporteringar om hur unga domare utsätts på olika sätt så är det bevisligen ett återkommande problem. Men det har saknats kunskap om hur dessa negativa situationer upplevs, varför de uppstår, vilka effekter det får för unga domare och därmed är det också svårt att veta vilka åtgärder som kan vidtas för att få till en förändring. Dessutom omfattas även unga domare av barnkonventionen och har rätt att skyddas från alla former av våld.

Ingår det i en större undersökning?

Nej, detta är ett enskilt forskningsprojekt som finansierats av Centrum för idrottsforskning.

Vad innebär resultaten? 

Studien visar att emotionella övergrepp mot unga domare förekommer i både fotboll och innebandy i en problematisk omfattning. Alla intervjuade domare har erfarenheter av emotionella övergrepp och det sker i princip varje match. Domarna upplever de allvarligaste övergreppen när de dömer pojk/herrjunior- eller herrmatcher varför de ibland kan försöka välja bort dessa matcher. Studien visar att dessa unga domare utsätts för direkta personangrepp där de får höra uttryck som: "Ser du ingenting domaren"; "han är ju för ung för att döma"; "domarjävel"; "visst vet du att vi kör med offside"; "värsta niomannadomaren vi haft"; "vafan håller du på med"; "är du blind"; "du är på så jävla dålig nivå", "världens sämsta domare" med mera. Studien visar också att de flesta av domarna påverkas starkt av den destruktiva kritik och de personangrepp som de utsätts för.  

Resultaten indikerar att det saknas brist på respekt för individen i idrottsmiljön och att det finns en okunskap om domarens komplexa situation. De unga domarna beskriver att besluten ska tas blixtsnabbt, att de omöjligt kan se allt som händer och att de kan ta fel beslut ibland vilket det saknas acceptans för.

Barn har rätt att skyddas från alla former av våld i form enligt FN:s barnkonvention som är lagstadgad sedan 2020, varför konkreta åtgärder skyndsamt behöver utvecklas för att förhindra de allvarliga kränkande beteenden som ungdomarna utsätts för. Det är särskilt viktigt med hänsyn till de unga personerna, men också för att idrotten behöver domare på alla nivåer där matcher eller tävlingar genomförs. Dessa negativa upplevelser, som någon domare jämför med hat, försvårar rekryteringen av domare såväl som att behålla dem som börjat. Tydligt är att det satsas för lite på unga domare, där utbildningar inte ser ut att tillräckligt behandla den beskrivna problematiken och ansvariga organisationer brister i sitt ansvar.

Är det något i resultaten som förvånar dig?

Ja, att unga domare kan utsättas för så tuffa situationer att de får ont i magen och rent fysiskt skakar i kroppen. En domare säger: ”Alltså problemet är att man oftast när man dömt en match så skakar man efter det”. Med tanke på dessa resultat skulle jag säga att det är förvånande att de faktiskt har fortsatt att döma, men frågan är hur länge? Samtidigt var det intressant att se att domarskapet ger unga individer en plats som innebär makt och bidrar till att stärka dem då de får träna på att hantera liknande situationer och ges möjligheter att bestämma även över vuxna tränare eller åskådare.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Studien var mycket spännande att genomföra! Att lyssna på barn och unga är alltid mycket lärorikt. Att få arbeta med att skapa ny kunskap som kan användas för att stärka ungas rättigheter, förhindra emotionella övergrepp och skydda unga domare som sedan kan bidra till utveckling av en positiv domarmiljö är mycket tillfredsställande. Det har unga domare rätt till! 

Länk till artikeln.