Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Preservice teachers’ views about the twenty-first century skills: A qualitative survey study in Turkey and Sweden

Education and Information Technologies


Vad handlar artikeln om?

I den här studien jämför vi hur lärarutbildningsstudenter i Sverige och Turkiet förstår färdigheter som inkluderats i europeiska ramverk av olika slag och som ofta kallas ”21st century skills”.

Varför har ni undersökt detta?

Det är intressant att veta hur olika lärarstudentgrupper uppfattar ett innehåll som lyfts fram som en viktig del i en modern utbildning för alla elever i Sverige, Europa, eller för den delen världen.

Ingår det i en större undersökning?

Det här är en liten studie genomförd i samarbete med en forskare som var gäst i forskargruppen under en termin. Studien anknyter i första hand till hans forskningsintresse.

Vad innebär resultaten?

Det är skillnad mellan de två studentgrupperna i hur de uppfattar ”21st century skills”, både vad anger som relevanta färdigheter för dom själva i sin vardag och i sina studier, men även för hur dom avser att inkludera färdigheterna i sin framtida undervisning.

Vad är din egen kommentar?

Studien är intressant i sig, om än något liten. Det vore än mer intressant att utöka den att omfatta lärarstudenter från fler europeiska länder.

Läs mer om artikeln i DiVA.