"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Digitalization and digital transformation in schools: a challenge to educational theory?

Education in the North

Vad handlar artikeln om?

Den kan handla om olika saker beroende på läsaren. För mig handlar artikeln om skolans digitalisering som studieobjekt i pedagogik, där det pedagogiska kunskapsobjektet ramas in som vuxnas lärande vilket i sin tur möjliggör digitalisering och digital transformation i skolor. Den kan även handla om välgrundade teoretiska resonemang i hur vi kan förstå digitalisering, å ena sidan, som en ”liten” förändringsprocess av användning av digitala teknologier i det dagliga arbetet, samt digital transformation, å den andra, som en lite mer sällsynt ”stor” förändringsprocess av verksamheter och system. Där det, vidare, kan vara viktigt att dels precist definiera vad vi menar med skolans digitalisering, dels kunna skilja på den vardagliga användning av begreppen digitalisering och digital transformation och en vetenskaplig användning. Den kan även handla om en materiell ”lokalisering” av digitalisering och digital transformation som en, alltid först, mänsklig social mekanism, och efter det en teknologisk mekanism.      

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Jag tror att nästan alla sociala mekanismer i skolan (och andra arbetsorganisationer) är viktiga att studera och har gjorts under lång tid i pedagogik. Digitalisering som idag är en essentiell - i meningen att den konkret påverkar på olika sätt - social mekanism i många svenska skolor är inget undantag.   

Ingår det i en större undersökning?

Artikeln ingår i forsknings- och samverkansprojektet Adekvat digital kompetens för skolledare som finansieras genom företagsforskarskolan och Atea.

Vad innebär resultaten?

Resultaten bekräftar de teoretiska antaganden som görs för digitalisering och digital transformation till viss del. Förhoppningsvis kan resultaten vara användbara för andra.

Är det något i resultaten som förvånar dig?

Den empiriska prövningen handlar mer om att bekräfta än att utforska. Eftersom resultaten bekräftade antaganden var det inget förvånande på så sätt.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Den var rolig att göra och nödvändig. Mest för min egen del. Har försökt rama in skolans digitalisering inom den pedagogiska disciplinen sedan jag började som doktorand för över två år sedan och det kan nog räcka med detta.

Länk till artikeln. 

Senast uppdaterad: 2023-02-16