Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

En läroplansanalys om samstämmighet inom Lgr11: Direktiv rörande undervisning om nationella minoriteter

Educare - Vetenskapliga skrifter

Vad handlar artikeln om?

Artikeln handlar om undervisningsinnehållet i läroplanen för grundskolan, Lgr11. Den visar på hur olikheterna mellan Lgr11s delar (mål, syfte, centralt innehåll och kunskapskrav) försvårar uttolkningen av vad som ska undervisas i klassrummet. 

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Eftersom tidigare forskning visat att kunskapskraven styr undervisningen är det viktigt att studera hur kunskapskraven samstämmer med läroplanens mål och syfte i stort, likaså hur kunskapskraven samstämmer med det centrala innehållet.

Ingår det i en större undersökning?

Ja, den ingår som en del av mina läromedelsstudier av Sveriges nationella minoriteter, men den tar inte upp läromedel. När jag skulle genomföra läromedelsstudien upptäckte jag svårigheten att analysera läromedel mot läroplanen eftersom skrivningarna i läroplanen såg så olika ut beroende på vilket kapitel man läste i. Därför var det nödvändigt att skriva även en artikel om samstämmighet i läroplanen. Här utgör nationella minoriteter en casestudie för att visa på problemet jag stötte på.

Vad innebär resultaten?

Att det finns forskning om hur svår läroplanen kan vara att uttolka, både för läromedelsförfattare, lärare och forskare. Det visar på hur inläst man måste vara på pedagogik och ämnesdidaktik för att kunna uttolka läroplanen "korrekt". Läroplanens skrivningar är inte samstämmiga, de spretar och om man utgår från kunskapskraven, missar man stora delar av läroplanens undervisningsinnehåll.

Är det något i resultaten som förvånar dig?

Ja, att det i flera fall samstämmer i så låg grad. Det gör att det nästan förvånar mig att denna artikel inte skrivits förut, många måste ha stött på detta problem. När jag pratat med några av mina gamla lärarkollegor som är verksamma som lärare, säger de att detta inte är nytt för dem och att de därför utgår från kunskapskraven vid både undervisning och bedömning.

Var det en spännande studie att göra?

Ja, den var spännande att skriva, det kändes som att den är mycket verksamhetsnära, trots att det är en läroplansstudie. 

Länk till artikeln.