Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Physical education preservice teachers’ physical activity habits and perceptions of the profession and subject: development during teacher education

Journal of Physical Education and Sport

Vad handlar artikeln om?

I artikeln belyser vi hur idrottslärarstudenters idrotts- och motionsvanor samt föreställningar om sitt kommande yrke och ämne utvecklas under utbildningen. Vi har använt oss av enkäter som studenter har fått besvara i början och slutet av utbildningen. Och för att förstå utvecklingen har vi utgått från teorier om yrkessocialisation och Bourdieus habitus begrepp.

Varför är det här ett viktigt område att forska på?

Det ger oss kunskaper om vilka kunskaper och föreställningar lärarstudenter utvecklar under utbildningen och vilken inverkan utbildningen har i denna process.

Vad innebär resultaten?

Studenternas bakgrund och erfarenheter av idrott och motion är stor i början av utbildningen, detta intresse fördjupas dessutom under utbildningen och kan liknas vid en kärleksaffär som mognar. Studenternas föreställningar om vad en bra idrottslärare är förändras inte under utbildningen, bland annat då de är skapade under tiden fram till utbildningen och blivit en del av deras synsätt, men också beroende på att de är lämpliga redan i början av utbildningen och inte behövts utmanas. Studenternas föreställningar om en bra idrottslektion förändras däremot under utbildningen och där verkar utbildningen, bland annat genom olika inslag där studenter får undervisa i ämnet ha en påverkan.

Finns det anledning att ändra upplägget på utbildningen, vad skulle det i så fall vara?

Studentgruppen som läser utbildningen är homogen och det blir därför viktigt att studenterna får möjlighet till att diskutera sina föreställningar under utbildningen och få stöta på andra individers synsätt och förväntningar på ämnet. Särskilt om studenternas föreställningar inte är överensstämmande med ämnets styrdokument och de krav som finns på yrkesverksamma lärare. Det finns redan liknande inslag under utbildningen, men nu har vi möjlighet till att diskutera detta med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar.

Var det en rolig studie att göra?

Den första datainsamlingen skedde redan 2005 så projektet har pågått under en mycket lång tid och har involverat många olika studenter. Det har varit intressant att analysera studenternas svar och roligt att se att vi lärare på utbildningen har inverkan på studenternas utveckling och synsätt.

Länk till artikeln.