Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

(Non-)Diversity and cultural (re)production in physical education teacher education: a Swedish example

Curriculum Studies in Health and Physical Education

Vad handlar artikeln om?

I artikeln undersöker vi vilken bakgrund, både utifrån demografi men också erfarenhetsmässigt, idrottslärarstudenter har.  

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Utifrån att universitet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar och tidigare studier visat att denna grupp av studenter vanligtvis är homogen.

Ingår det i en större undersökning?

Det är en del av mitt forskningsintresse för vilka som utbildar sig till idrottslärare och vilka kunskaper och föreställningar de har.

Vad innebär resultaten?

Resultatet visar att trots att det på den aktuella utbildningen skett en breddad rekrytering, så är det ändå en relativt homogen grupp av studenter sett till erfarenheter, intressen och färdigheter.

Är det något i resultaten som förvånar er?

Det visar att de mått som vanligtvis används för att mäta den breddade rekryteringen, kön och migrationsbakgrund, är väldigt trubbiga och missvisande i vissa fall.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Det har varit intressant och lärorikt att samarbeta med forskare från andra lärosäten.

Länk till artikeln.