"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Pre-service teachers' perceptions of social media – A qualitative survey study in Turkey and Sweden

Journal of Educational Technology & Online Learning

Vad handlar artikeln om?

I den här studien har jag och Ferit Karakoyun jämfört hur studenter vid lärarutbildning i Sverige och Turkiet förstår sociala medier.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Sociala medier är en allt större del av unga människors vardag, deras användning påverkar indirekt även deras skolgång vilket gör det till en fråga även för lärare.

Ingår det i en större undersökning?

Studien är en del av det arbete jag och Ferit Karakoyun genomförde när han var gästforskare vid Pedagogiska institutionen.

Vad innebär resultaten?

I studien syns skillnad mellan de blivande lärarna i Sverige och Turkiet i hur de förstår sociala medier och möjligheten de ser att inkludera sociala medier i sin framtida undervisning.

Är det något i resultaten som förvånar er?

Att den kvalitativa skillnaden framträder så tydlig var lite förvånande. Sociala medier innebär inte samma sak, samma användning och samma görande, i Sverige som Turkiet.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Studien är lite av en pilot. Den population vi utgått från, som urvalet baseras på, är liten och studentgruppen som finns representerat i svarsunderlaget är av den anledningen inte så stort. Som en pilotstudie var den spännande, det finns inte särskilt många liknande studier som utgått från så öppna kvalitativa frågor som vi gjort. Enkätmetoden skulle kunna kompletteras med intervjuer för en mer uttömmande bild, något som kan vara en framtida studie.

Länk till artkeln.

Senast uppdaterad: 2023-02-16