Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Selected 15-year-old boy and girl football players’ continuation with football and competitive level in youngadulthood: the impact of individual and contextual factors

European Journal for Sport and Society

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Större delen av forskning på selekterade idrottare och hur kontextuella faktorer påverkar har främst varit inriktad på spel på elitnivå och fokuserat pojkar. Vi vet således lite om hur många av de som väljs ut som fortsätter överhuvudtaget, men också om och hur det skiljer sig mellan kön. Tack vare att vi använt registerdata (från SvFF) har vi också kunnat använda antal fotbollsspelare, klubbtillhörighet mm i de olika distrikten istället för t.ex. generell population och fått ett bättre underlag för förståelsen av kontextuella faktorers påverkan.

Ingår det i en större undersökning?

Ja, artikeln är en del i det större projektet fotbollens talangsystem. Fler artiklar kommer att komma.

Vad innebär resultaten? 

Kortfattat visar resultaten att vilket distrikt en ung fotbollsspelare växer upp i har betydelse för om de fortsätter att spela fotboll och vilken idrottslig nivå de når i ung vuxen ålder. Att komma från ett stort distrikt (många fotbollsspelare) som har elitmiljöer i distriktet ökar sannolikheten att fortsätta med fotboll men även att nå elitnivå i ung vuxen ålder. Att tillhöra en elitförening vid 15 års ålder har betydelse för att nå elitnivå för både flickor och pojkar, medan det har en negativ effekt på flickors fotbollsspelande överhuvudtaget i ung vuxen ålder. Resultaten visar också att en stor majoritet av spelarna som väljs ut är födda första halvåret. Trots att det är färre pojkar som är födda kvartal fyra har de högre sannolikhet att nå elitnivå medan det för flickor inte spelar någon roll när de är födda på året. Summa summarum att vara en ung pojke i Norrland och försöka nå elitfotboll är en svår resa medan det för flickor är betydligt bättre odds.

Är det något i resultaten som förvånar er?

Ja många saker. Våra data både konfirmerar andra studiers resultat men adderar också nya fynd.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Den var spännande efter att all insamling och manuell bearbetning av de olika dataunderlagen gjorts, vilket har tagit mer än ett år totalt att bearbeta sedan projektet startade. Eftersom studien berör ett område där utveckling sker inom fotbollsrörelsen för närvarande har den stor praktisk relevans för idrottsmiljöers utformning.

Länk till artikeln.