Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

What does subject-integrated teaching on key global issues in the social studies subjects in Swedish upper primary school look like, and what does it imply for teachers and students?

Education in the North

Vad handlar artikeln om?

Den ger exempel på hur man kan arbeta med globala samhällsfrågor i ämnesintegrerad SO-undervisning på grundskolans mellanstadium. Artikeln publicerades i ett temanummer med titeln: ”Wayfinding Conversations: rethinking education to disrupt maginality”.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Det visar på hur undervisning och elevers förståelse kan utvecklas med stöd av en helhetssyn på SO-ämnena, när det gäller undervisning av mer komplexa, globala samhällsfrågor, som t ex klimatförändringarna och människors olika levnadsvillkor i olika delar av världen.

Ingår det i en större undersökning?

Ja det ingår i ett projekt om ämnesintegrering i SO-ämnena.

Vad innebär resultaten?

I ämnesintegrerad undervisning är det viktigt för läraren att tänka igenom hur ämnena kan kombineras för att undervisningen ska bli så givande som möjligt, samtidigt som det behöver finnas en öppenhet och flexibilitet i pågående undervisning för när det kan vara gynnsamt för elevers lärande att knyta an till innehåll i andra ämnen. En helhetlig syn på SO-ämnena kan främja elevers intresse och engagemang för SO-ämnena, särskilt när det gäller ämnenas gemensamma kärna. Detta kan hjälpa till med att utveckla elevers färdigheter i global medborgarkunskap, och deras vilja att engagera sig i samhällsfrågor.

Är det något i resultaten som förvånar dig?

Förvånade mig är nog inte rätt ord men däremot fyllde det mig med glädje: Att det var så tydligt att eleverna, med stöd av genomtänkt undervisning, verkligen engagerade sig i andra människors mindre goda levnadsvillkor och visade att de själva vill göra något för att förändra sakernas tillstånd.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Ja mycket. Det var härligt och hoppingivande att se och dokumentera elevernas stora intresse för att lära sig om och att engagera sig i stora nutida och framtida samhällsproblem.

Länk till artikeln