Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Can talented youth soccer players who have undergone anterior cruciate ligament reconstruction reach the elite level?

American Journal of Sports Medicine

Vad handlar artikeln om?

Artikeln undersöker talangfulla fotbollsspelare som genomgått en korsbandsoperation mellan 15 och 19 år (korsbandsskada) och deras möjligheter att nå elitnivå. Artikeln bygger på två olika register (korbandsregistret och det register som ingår i projektet "Fotbollens talangsystem"). Artikeln frågar sig hur en korbandskada (tidig 15-17 år eller sen 18-19 år) påverkar möjligheten att fortsätta spela fotboll och nå elitnivå på seniornivå.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Korsbandsskador är en vanlig skada inom fotbollen och att förstå hur skador påverkar unga människors möjligheter att fortsätta spela är viktigt kunskap utifrån flera olika perspektiv. Det har heller inte gjorts någon tidigare studie där man undersökt hur korsbandsoperation påverkar möjligheten att nå elitnivå i vuxen ålder.

Ingår det i en större undersökning?

Artikeln är en kompletterande studie i projektet "Fotbollens talangsystem".

Vad innebär resultaten i ett större perspektiv?

Att undersöka hur en rekonstruktion av korsbandet påverkar möjligheten till fortsatt spel (även på elitnivå) är viktigt för t.ex. vilka råd man ska ge kring en korsbandsskada utifrån ett vårdperspektiv. Man bör dock beakta att träningsprogram (knäkontroll) har visat sig reducera risk för skador och idrottsrörelsen behöver arbeta kontinuerligt med sådana program.

Är det något i resultaten som förvånar dig?

Ja, att det inte var någon skillnad mellan korsbandsopererade och icke opererade trodde vi inte. Att nästan tre gånger så många flickor i ålder 15-19 blev skadade har dock rapporterats förr.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Jepp, tvärvetenskapligt och intressant med registerstudier.

Länk till artikeln.