"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Creativity, Innovation and Entrepreneurship

Vad är Creativity, Innovation and Entrepreneurship - CIE?

CIE är ett nordiskt nätverk med medlemmar från Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark. CIE står för Creativity, Innovation and Entrepreneurship och behandlar frågor som rör Entreprenörskap och undervisning i såväl skola som högre utbildning.

Hur länge har det funnits?

Det hela startade 2009 med att fem universitet fick i uppdrag av Nordiska ministerrådet att kartlägga på vilka sätt entreprenörskap i undervisningssammanhang synliggjordes i skolor och lärarutbildningar i Norden. Detta utvecklades vidare och det fanns behov av att tydligare organisera ett nordiskt nätverk och så bildades CIE.

Vad exakt gör ni i nätverket?

Jag, tillsammans med forskare från Universitetet i Nordland, Islands universitet samt Luleå tekniska universitet bildar styrgrupp för ett detta nätverk. Tanken var initialt att vi skulle kartlägga den nordiska forskningen som rörde entreprenörskap i skolan och finna samarbetsmöjligheter. Vi insåg att vi hade mycket att lära av varandra.  Nätverket har resulterat i bland annat en masterskurs som genomfördes av Umeå Universitet och Universitetet i Nordland och finansierades av NordPlus. Inom nätverket har det dessutom genomförts gemensamma forskningsprojekt som resulterat i gemensamma artiklar.

Hur finansieras nätverkets verksamhet?

Eftersom nätverket inte har någon extern finansiering och har därmed svårt att kunna samlas så brukar vi se till så att vi möts vid NFPF/NERA och ha gemensamma symposier och nätverksträffar.

Vad är det bästa med nätverket?

Det mest stimulerande med CIE är att få ta del av varandras kunskaper och erfarenheter som bidragit till den egna forskningen. Vi har dessutom himla kul när vi ses.

Kontakt

Eva Leffler
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 41
Senast uppdaterad: 2023-02-15