Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss vid Pedagogiska institutionen

Vi tror att alla kan vinna på att samarbeta. Därför samverkar vi på Umeå universitet gärna med företag, myndigheter, organisationer och andra externa aktörer. Att mötas kring gemensamma idéer, utmaningar och projekt bidrar till utveckling för er, för våra studenter och forskare – och för samhället i stort.

Hur kan vi samarbeta?

Pedagogiska institutionen välkomnar möjligheten att samarbeta med personer, företag och organisationer inom både de privata och offentliga sektorerna, samt inom den ideella sektorn. Idag har institutionen framgångsrika samarbeten i utbildnings- och forskningsfrågor. 

Vi skräddarsyr kompetensutveckling utifrån era idéer eller behov – till exempel inspirationsföreläsningar eller utbildningar av olika längd. Genom att ni investerar tid och resurser i ett samarbete med oss, får ni ta del av en kompetens som är baserad på forskning och beprövad erfarenhet och vi kan i vår tur få en inblick i de behov som finns ute i det omgivande samhället. 

Välkommen att höra av er!

Uppdragsutbildningar

Vi kan erbjuda uppdragsutbildningar
Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del i vår verksamhet. Genom skräddarsydda utbildningar och/eller gästföreläsningar som baseras på forskning och beprövad erfarenhet kan vi vara med och höja kompetensen hos era medarbetare, samtidigt som vi får kunskaper och insikter som är viktiga för vår verksamhet. Vi hjälper självklart också till med poänggivande kurser på både grund- och avancerad nivå. Se vårt ordinarie kursutbud för att få en idé om vilka kurser som kan ges som kompetensutveckling och fortbildning. 

Kompetensutvecklingsdagar och inspirationsföreläsningar

Exempel på innehåll
Bedömning för lärande
Entreprenöriellt lärande
Genus
Genus i förskolan
Handledarutbildningar
Idrott
Kollegialt lärande
Ledarskap
Lärande och IKT
Skolutveckling
Specialpedagogiska frågor
Utvärdering och kvalitetsarbete

Forskningssamarbete

Sex verksamhetsområden
Pedagogiska institutionen är indelad i sex verksamhetsområden som arbetar både med forskning och utbildning inom området. Nedan hittar du länkar till respektive med kontaktinformation till områdesansvariga forskare.

Didaktik, utvärdering och bedömning
Genus och pedagogiska processer i samhället
Idrottspedagogik
Ledarskap, organisation och arbetsliv
Lärande och IKT
Specialpedagogik

Forskarutbildning
Inom forskarutbildningen samarbetar vi med fem andra lärosäten i forskarskolan GRADE. GRADE utgör idag en kompletterande nätverksorganisering för forskarutbildning vid ingående lärosäten och ämnesområden. 
Klicka här för att läsa mer om GRADE research

Inom en snar framtid kommer fortsättningen UPGRADE att starta upp. I forskarskolan UPGRADE samverkar institutionen med nio andra lärosäten. Syftet är att stärka lärares förmåga att digitalisera undervisningen. 
Klicka här för att läsa mer om UPGRADE research

Kontakt
Kontakta gärna Josef Fahlén, biträdande prefekt med ansvar för forskningsfrågor, ifall du har förslag på samarbeten.

Nätverk

The European Association for Sociology of Sport

European Educational Research Association 

European society for research on the learning of adults

Gemensamma Vägar

Innovation forskning och utveckling i skolan (Ifous)

Särskolenätverket norr

Svensk förening för beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig idrottsforskning

The European Association for Sociology of Sport

Praktik och studentsamarbeten

Studentsamarbeten
Vi har studenter både på fristående kurser och på program som Personalvetarprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer samt inom Lärarutbildningen.
Här hittar du institutionens utbildningsutbud
Här hittar du institutionens studentuppsatser

Har du idéer på studentsamarbeten eller uppsatsämnen är du alltid välkommen att kontakta Eva Leffler, biträdande prefekt med ansvar för utbildningsfrågor och samverkan.

Är du arbetsgivare och vill ha en praktikant?
För er som är intresserade av att ta emot en praktikant från Personalvetarprogrammet, finns möjlighet att anmäla intresse genom att fylla i vårt formulär.

Ifall du känner dig osäker på vad det innebär att ta emot en praktikant kan du säkert hitta svar på dina frågor i det här materialet.

Några av våra samarbeten

Samverkan för bästa skola

Gunnar Lindström beskriver hur man i projektet stöttar lärares gemensamma utvecklingsarbete.

Fjärrundervisning

Jörgen From, med lång erfarenhet av webbaserad utbildning, berättar om samarbetet med norrländska kommuner.

Specialpedagogisk fjärrhandledning

Gerd Pettersson som leder forsknings- och utvecklingsarbetet berättar om samverkansprojektet.

Det nordiska specialpedagogiska nätverket

Gerd Pettersson, ordförande i nätverket, beskriver samverkan mellan de nordiska forskarna och skolaktörerna.

Creativity, Innovation and Entrepreneurship

Eva Leffler, en av styrgruppens medlemmar, beskriver samverkan mellan de nordiska länderna.

GRADEresearch

J. Ola Lindberg, koordinator för forskarskolorna GRADE och UPGRADE berättar om GRADEresearch.

Kontakt

Eva Leffler
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 41