"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Amelie Brynedal

Doktorand och forskar inom området elektroniska cigaretter och hur detta påverkar hjärta, kärl och lungor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Lungmedicin
Plats
Byggnad 1A, plan 4, målpunkt B41, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Mitt namn är Amelie Brynedal och är sedan sommaren 2020 antagen doktorand på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet. Förutom detta är jag ST-läkare inom lung- och internmedicin på Norrlands Universitetssjukhus. Mitt område inom forskningen handlar om elektroniska cigaretter och hur detta påverkar hjärta, kärl och lungor. Epidemiologiskt kommer jag förutom detta även forska bredare gällande tobaksanvändning genom att använda mig av material från OLIN-gruppen.

Just nu håller jag på att starta upp doktorandstudierna och bearbetar och sammanställer data från redan genomförda studier. Ett av projekten för min avhandling har redan blivit publicerat, Acute effects of electronic cigarette inhalation on the vasculature and the conducting airways, 2019. Genom mitt arbete kring elektroniska cigaretter hoppas jag kunna få mer förståelse för hur denna relativt nya produkt påverkar oss.

Atherosclerosis, Elsevier 2024, Vol. 390
Lyytinen, Gustaf; Melnikov, Georgy; Brynedal, Amelie; et al.
Cardiovascular Toxicology, Springer Nature 2023, Vol. 23, (7-8) : 255-264
Lyytinen, Gustaf; Brynedal, Amelie; Anesäter, Erik; et al.
Cardiovascular Toxicology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 19, (5) : 441-450
Antoniewicz, Lukasz; Brynedal, Amelie; Hedman, Linnea; et al.