"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Amelie Elm

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Doktorandprojektet syftar till att fördjupa förståelsen genom att utforska villkoren och förutsättningarna för hur en app, avsedd för kvalitetsarbete har utvecklats och introducerats, men även hur denna app kan påverka förskolans praktik med kvalitetsarbetet.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur en applikation (app) för kvalitetsarbete introduceras i fyra förskolor. De outtalade intentionerna med appen vara att underlätta och effektivisera processerna med kvalitetsarbetet. Men även att bidra till digitala strukturer genom appen och utvecklingen av kvalitetsarbetet. Att utföra kvalitetsarbete och undervisning digitalt innebär att andra, externa yrkesroller tar plats, dessa yrkesroller får styrning och påverkar vad eller hur utbildning och kvalitetsarbetet behöver innehålla och genomföras digitalt. Detta digitaliserade arbetssätt för med sig något mer än att bara utveckla något digitalt, det för med sig reaktioner och behov i förskole organisationer. Reaktioner och behov som uppstår tenderar präglas av kollegors olika erfarenheter, förhållningssätt, självkänsla, förförståelse, attityder och utbildning för att arbeta med appar. Utifrån den app som denna avhandling studerar innebär det att kvalitet i förskolan som digital form omförhandlas och får en annan betydelse än vad som tidigare betraktas som kvalitet i förskolan.

Projektstart: 2020 och avslut: 2025

Huvudhandledare är Daniel Pettersson, Högskolan i Gävle
Biträdande handledare är Peter Bergström Umeå

Kvalificerad som lärare?: om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation, Gävle: Gävle University Press 2012 : 175-196
Nebes, Amelie