"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Amrei Aubrunner

Min forskning fokuserar på fritidshus, mobilitet och utveckling i glesbygd. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Detta projekt görs i samverkan med Företagsforskarskolan och Region 10 (samarbetsorganisation mellan 10 inlandskommuner i Väster- och Norrbotten). Syftet med projektet är att studera omfattningen, betydelsen och potentialen av fritidshusturismen i regionen och dess inverkan på lokal och regional utveckling.

Projektet ligger i forskningsfronten när det gäller att inkludera nya typer av boenden i begreppet fritidshus, något som kommer att bidra till ökad kunskap om fenomenet. Projektet studerar även nyttjandegraden av fritidshus i området och kan på så sätt uppskatta fenomenets omfattning och betydelse för glesbygdskommuner, något som inte är känt inom forskningen. I projektet kommer även fritidshusturismens ekonomiska påverkan att studeras, detta i sektorer som normalt inte är associerade med turismnäringen, såsom exempelvis byggbranschen. Studierna använder sig även av innovativa metoder och ansatser som kommer att bidra med ökad kunskap för kommunerna i Region 10, vilket kommer kunna vara viktigt under framtagande av strategiska beslut rörande lokal och regional utveckling.